Projecten en artikels van Eef Delhaye

 • eef

  Eef Delhaye

  Onderzoeker
  Eef Delhaye is senior onderzoeker bij TML, met als werkterrein transporteconomie. Tot haar voornaamste werkzaamheden en verantwoordelijkheden behoren kosten-baten analyses, externe kosten, verkeersveiligheid, het opstellen van indicatoren, welvaartseffecten van transportbeleid en emissiereducerende maatregelen. Eef behaalde een doctoraatstitel in de economische wetenschappen aan de KU Leuven. Tijdens haar doctoraatsonderzoek werkte ze ook voor verschillende Europese projecten.
  eef.delhaye@tmleuven.be
  +32 16 74 51 22
mindermobielenscooter

Transport van personen met beperkte mobiliteit

‘Best practices guide’ over het vervoer van personen met beperkte mobiliteit.

LOGO CIVITAS SATELLITE

CIVITAS SATELLITE

Coördinatie van de innovatie- en onderzoeksprojecten in het kader van CIVITAS 2020.

vliegtuig

Hernieuwbare brandstoffen in de luchtvaart

Strategieën voor het gebruik van hernieuwbare brandstoffen in de Europese luchtvaart.

vliegtuig dat aan het landen is - pixabay

INTUIT

Interactieve tools om de performantie van luchtverkeersmanagement beter te begrijpen.

verkeerstoren luchthaven

COMPAIR

Introductie van concurrentie voor het beheer en de controle van luchtverkeer.

MER-plan A102 R11

Plan-MER A102/R11bis

Uitwerking discipline Mobiliteit in de plan-MER voor de Antwerpse tangenten A102/R11bis

achteruitkijkspiegel auto

Internalisering van externe kosten van transport in Vlaanderen

Actualisering 2016: In welke mate internaliseert de transportgebruiker zijn externe kosten?

Vrachtwagens op autosnelweg

Rijbeperkingen vrachtwagens

Rijbeperkingen voor vrachtwagens in de EU.

trein

Rhine-Alpine Transportstudie

Berekening van het potentieel voor modale verschuivingen op de Rhine-Alpine corridor voor vrachtvervoer.

ShopMob data-analyses

Mobiliteit en spitsmijden bij winkelen: analyse van datasets

website-tml

De toekomst van ISVAG

Verkenning van toekomstscenario's voor de afvalverbrandingsinstallatie ISVAG

goederentrein

Level playing field voor goederenvervoer in België

Effect van een verderzetting van de subsidie op de betrokken markten en op het level playing field voor goederenvervoer in België

wagenpark

CO2-regulering en snelheidsbegrenzers

De mogelijke rol van snelheidsbegrenzers in de CO2 regulering voor lichte commerciële voertuigen; resultaat

vliegtuig

ACCHANGE

Versnelde verandering bij het beheer van luchtvaartverkeer door regionale voorlopers

Training van professionele bestuurders

Studie naar de effectiviteit en verbetering van het Europese wetgevende kader rond de training van professionele bestuurders

Veiligheidsbeheer van weginfrastructuur

Ex-post evaluatie van Richtlijn 2008/96/EC en ex-ante beoordeling van opties om de richtlijn te wijzigen; De resultaten van de ex-post evaluatie; Resultaten van het onderzoek naar mogelijke punten voor verdere ontwikkeling

TML312s

Veiligheidsaspecten van bandengebruik

Veiligheidsaspecten van bandenkeuze en -gebruik in de EU: weersomstandigheden, groefdiepte, bandendruk monitorsysteem en consumenteninformatie

effectenstudie Woluwelaan

Effectenstudie Woluwelaan

Microsimulatie en kosten-batenanalyse voor de effectenstudie Woluwelaan

vrachtwagen

I-C-EU

De impact van transportinfrastructuur op het internationale concurrentievermogen van Europa

N76

De N76 omvormen naar een primaire weg?

Marktstudie spoorvrachtverkeer corridor C (toekomstige corridor 2)

Rotterdam-Antwerpen-Basel/Lyon

Snelheidsbegrenzers

Evaluatie van snelheidsbegrenzers voor commercieel transport

tabel rebound effecten

Rebound effecten milieumaatregelen

Indirecte effecten van milieumaatregelen

Betaalbare en rendabele taxi’s in BHG

Onderzoek van de bestaande tariefstructuur in BHG

schip binnenvaart

ECCONET

Effecten van klimaatverandering op het binnenlandse waterwegennetwerk

Second opinion Brusselse Ring

Vergelijking tussen het effect van een verbreding van de ring versus rekeningrijden op files en gezondheid

Kosten-batenanalyse spoorcorridor PP22

Studie over de afwerking van de Europese spoorcorridor tussen Duitsland en Griekenland

ICEWIN

Economische effecten van transportonderbrekingen in de Baltische Zee wegens ijswinters

Milieu-impact van transport

Meten van de milieu-impact van transport in Vlaanderen

SUST-RUS

Ontwikkeling van een ruimtelijk-economisch-ecologisch model ter ondersteuning van het duurzaamheidsbeleid van Rusland

uitlaat auto

Lage-emissiezones Brussel

Studie betreffende de relevantie van het invoeren van Lage-emissiezones in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van hun milieu-, socio-economische en mobiliteitsimpact

E40 - Haspengouw

MKBA verbinding Sint-Truiden (Haspengouw) - E40

geld

MIRA externe kosten

Internalisering van externe kosten in Vlaanderen

TML185s

ISEEM-Benelux

Geïntegreerd regionaal economisch model Benelux

COMPASS

Concurrentiepositie Short Sea Shipping

Analyse van de concurrentiepositie van Short Sea Shipping ten opzichte van wegtransport en spoorvervoer

MITRANS

Spoorcorridor F

Onderzoek naar de mogelijkheid om een spoorcorridor te creëren voor vrachtvervoer tussen België en Polen

external_costs_maritime_transport

Externe kosten van maritiem transport

Evaluatie van de gevolgen van de herziening van MARPOL Annex VI in 2015

08.17_MIRA-S_2009

MIRA-S 2009

Evolutie emissies van binnenvaart, spoorverkeer, luchtvaart en zeevaart

trein

IJzeren Rijn

Vervoersprognoses en MKBA ivm een eventuele heractivering van de IJzeren Rijn

Opleiding KBA spoorwegen

Opleiding van 5 dagen, FR en NL, voor de FOD Mobiliteit en Vervoer

treinsporen

Spoorcorridor 3RX

Haalbaarheidsstudie en MKBA voor de spoorcorridor 3RX tussen België en Duitsland

Verschuiven van lasten op arbeid naar rekeningrijden

Effecten van mogelijke scenario’s voor vergroening van de fiscaliteit, in casu rekeningrijden voor personenwagens

pendelaars in de stad

SUMI

Duurzame stedelijke mobiliteitsindicatoren

CO2 evolutie

Impact-analyse: verschuiving van publieke middelen naar openbaar vervoer en actieve modi

Wat is het potentieel van een verschuiving van publieke middelen naar actieve modi en openbaar vervoer?

clean power

Nationale beleidskaders voor de marktontwikkeling van alternatieve brandstoffen en hun infrastructuur

Richtlijnen en evaluatie van de nationale beleidskaders

spoor Gent-Terneuzen

Optimalisatie spoor Gent-Terneuzen

Een prognose tot 2030 van de transportvolumes per spoor in havens van Terneuzen en Gent, ter voorbereiding van een analyse van de beschikbare capaciteit op het spoor, en een MKBA.

goederentrein

Wegwerken drempels voor bundeling van goederenstromen per spoor

In kaart brengen van de fysieke en organisatorische drempels voor de bundeling van goederenstromen per spoor in Vlaanderen, en bestuderen van de haalbaarheid van een mogelijke subsidie.

snelweg België

Kansenrapport slimme/duurzame mobiliteit in België

Opportuniteiten voor slimme mobiliteit op de Belgische markt

Coverbeeld Noord-Zuid Limburg

Complex Project Noord-Zuid Limburg

vrachtvervoer

Belastingdruk op transport

Analyse van de last van belastingen en heffingen op transport

luchthaven Munchen - @Pixabay RitaE

ITACA

Het ITACA-project wil inzicht verwerven in de stimulerende en remmende factoren voor de opname van nieuwe technologieën in luchtverkeersmanagement.

spoorweg

MKBA verduurzaming spoorvervoer

MKBA verduurzaming spoorvervoer door verdere elektrificatie van het Belgische spoorwegnet of vervanging van dieseltractie door andere duurzame vervoerswijzen.

© 2020 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign