Verkeersveiligheid

Transport & Mobility Leuven deed verscheidene studies over verkeersveiligheid.

Recente projecten

Weergavefilter
Microsimulatie Hasselt

Microsimulaties Hasselt

Simulaties van nieuwe kruispuntontwerpen op de Kempische Steenweg (N74) en circulatiemaatregelen op de Ring rond Hasselt (R71).

Overweight vehicle

Effecten van te zware voertuigen op de weginfrastructuur en de verkeersveiligheid

Wat is het effect van te zware voertuigen op de wegeninfrastructuur en de verkeersveiligheid? Welke geschikte beleidsinstrum...

18074

MKBA R0-Noord

Maatschappelijke kosten-batenanalyse van de het noordelijke deel van de Ring rond Brussel (R0)

18060

MER verbinding N10 en R11 Krijgsbaan

Verkeerstechnische analyse voor de opmaak van een MER voor de verbinding N10 en R11 Krijgsbaan.

brug Antwerpen Spoor Noord

Mobiliteitsadvies Lantis

TML is, samen met SWECO en Tractebel, een van de mobiliteitsadiviseurs voor Lantis.

brug

Minder hinder aanpak bruggen Albertkanaal

Ondersteuning van aannemer Franki bij het uitwerken van de minder hinder aanpak bij de werken aan de bruggen.

transaid consortiumteam

TransAID

In het TransAID project onderzochten we hoe verkeersmanagement rekening kan houden met geautomatiseerde voertuigen om zo de d...

Noorderlijn tram

Minder hinder Noorderlijn Antwerpen

Brabo 2 ondersteuning minder hinder Noorderlijn Antwerpen.

autosnelweg

De impact van trajectcontrole

Een beknopte effectenbeoordeling van trajectcontrole op de E40 in België

Minder-Hinder

Minder Hinder

Minder Hinder BRABO 2 tramlijnen in Antwerpen

TML312s

Veiligheidsaspecten van bandengebruik

Veiligheidsaspecten van bandenkeuze en -gebruik in de EU: weersomstandigheden, groefdiepte, bandendruk monitorsysteem en cons...

zebrapad

Veiligheidsbeheer van weginfrastructuur

Ex-post evaluatie van Richtlijn 2008/96/EC en ex-ante beoordeling van opties om de richtlijn te wijzigen; De resultaten van d...

vrachtwagens

Training van professionele bestuurders

Studie naar de effectiviteit en verbetering van het Europese wetgevende kader rond de training van professionele bestuurders

snelheidsmeter

Snelheidsbegrenzers

Evaluatie van snelheidsbegrenzers voor commercieel transport

© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign