Macroscopische verkeersmodellen

Een macroscopisch verkeersmodel berekent de verkeersstromen voor een land, regio of stad. Waar microscopische verkeersmodellen het gedrag van elk individueel voertuig analyseren, worden macroscopische modellen gebruikt om verkeersstromen als geheel te analyseren; bv. om de autodichtheid op wegvakken of hun gemiddelde snelheid in kaart te brengen.
Dit soort modellen wordt o.a. toegepast n.a.v. grote infrastructuurprojecten, om de verkeerssituatie in grote steden in kaart te brengen of het succes van een nieuwe regionale buslijn te kunnen evalueren.

Recente projecten

Weergavefilter
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign