Kansenrapport slimme/duurzame mobiliteit in België

19040
Van 2019 tot 2020
In het kader van de ontwikkeling van economische kansen voor het Nederlands bedrijfsleven (business development) voerde Transport & Mobility Leuven een sectorstudie uit naar duurzame/slimme mobiliteit in België.
Wat betreft dit laatste staat België voor een reeks uitdagingen, waaronder congestie,  duurzaamheid, leefbaarheid, veiligheid, bereikbaarheid en ontsluiting. Om deze beleidsmatig op te lossen, dient men niet alleen te kijken naar duurzame en slimme technologieën en methodes, maar ook naar de stimulatie van gedragsveranderingen en het nemen van budgettaire/fiscale maatregelen. Het is bijgevolg belangrijk om een slim, duurzaam en betaalbaar mobiliteitssysteem in te richten voor de stedelijke en rurale omgeving, inclusief soortgelijke oplossingen voor de transport en logistieke sector in België.

Ook in Nederland spelen de eerder vermelde uitdagingen een rol. Daarenboven is de Belgische markt belangrijk voor Nederlandse bedrijven, en wordt de Nederlandse kennis en kunde in België gewaardeerd. Voorbeelden hiervan zijn de kennis op het vlak van fietsen (infrastructuur, beleid, veiligheid en dies meer), intelligente transportsystemen, laadsystemen voor elektrische voertuigen,…

In deze studie gingen we daarom dieper op volgende thema’s in:
  • Het Belgische beleidskader (op federaal, gewestelijk en lokaal niveau)
  • Het fietsbeleid (gelet op woon-werkverkeer, fietssnelwegen en cargofietsen) met gewestoverschrijdende aspecten
  • ITS, C-ITS, geconnecteerde en intelligente voertuigen (inclusief autonome voertuigen en peletons)
  • Mobility-as-a-Service (MaaS) en gedeelde mobiliteit (fietsen, auto’s, steps, …)
  • Ontwikkelingen inzake openbaar vervoer (beleid en concrete (grensoverschrijdende) investeringsplannen)
  • Verkeersveiligheid
  • Alternatieve brandstoffen (elektrisch, LNG, waterstof)
  • Overzicht van de sleutelspelers op het gebied van slimme/duurzame mobiliteit in België en Nederland
De resultaten staan beschreven in het Kansenrapport slimme/duurzame mobiliteit in België, en kan je downloaden vanaf de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Periode

Van 2019 tot 2020

Opdrachtgever

Nederlandse Ambassade in België

Partners

/

Ons team

Griet De Ceuster, Eef Delhaye, Sven Maerivoet, Kris Vanherle, Bruno Van Zeebroeck
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign