EMMOSS

EMMOSS staat voor 'Emissiemodel voor Scheepvaart en Spoor'.

Transport & Mobility Leuven heeft een tool ontwikkeld die emissies berekent voor treinen, zeescheepvaart en binnenvaart, in Vlaanderen.

EMMOSS werd ontwikkeld in opdracht van de VMM en heeft tot doel de emissies veroorzaakt door spoorverkeer, binnenvaart en zeevaart te bepalen, zowel voor personenvervoer als goederenvervoer voor het Vlaams grondgebied. Voor zeevaart betreft dit zowel de emissies veroorzaakt door schepen varend op Belgisch rechtsgebied als de emissies van schepen in de havens (manoeuvreren en stilliggen). Voor Vlaanderen (met belangrijke havens als Antwerpen, Gent en Zeebrugge) vormen de zeevaartemissies in de havens een niet verwaarloosbaar deel. Het model wordt gebruikt om jaarlijks de emissies te inventariseren en scenario’s te simuleren, rekening houdend met de technologische evoluties binnen de verschillende vervoersmodi.

Recente projecten

Weergavefilter
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign