Projectoverzicht

An unrecoverable error occurred.
De verwerking is bezig. Even geduld a.u.b.

Er zijn geen items die voldoen aan de weergavefilter.

Een overzicht van onze projecten in de kijker.
WTI Tool

WTI Tool

Ontwikkeling van een tool om de wachttijdindicatie voor verkeerslichten te verbeteren.

klimaatbeleid openbaar vervoer

Evaluatie federaal klimaatbeleid

Update van de evaluatie van de federale klimaatmaatregelen voor transport.

TM4CAD

Verkeersmanagement voor geconnecteerde en zelfrijdende voertuigen (TM4CAD)

Onderzoek naar de rol van infrastructuur bij het creëren van Operational Design Domains voor geconnecteerde en zelfrijdense voertuigen.

filebeeld

Studie objectiveren mobiliteitsbeleid

Deze studie stelt een diagnose van het fileprobleem in Vlaanderen en Brussel, en formuleert concrete aanbevelingen om de congestie te verminderen.

Emissiemonitoringsysteem Vietnam

Emissiemonitoringsysteem Vietnam

Het opstellen van een emissie monitoring systeem voor de wegsector in Vietnam, om zo de evolutie van die emissies te volgen doorheen de tijd.

roads

CO2-emissies van wegverkeer in de EU ETS

Deze studie onderzoekt de voorwaarden en impact van de mogelijke opname van de CO2-emissies van wegverkeer in een emissiehandelssysteem.

MER-R0-Oost

MER R0 Oost

Milieueffectrapport, discipline mobiliteit, van de Brusselse Ring R0 Oost

Woonontwikkelingsgebied Wijgmaal

Woonontwikkelingsgebied Wijgmaal

Ondersteunende mobiliteitsstudie voor de opmaak van het inrichtingsplan voor het woonontwikkelingsgebied Wakkerzeelsebaan - Ursulinenstraat te Wijgmaal.

uitlaat Remote sensing

Remote Sensing Antwerpen

Verzamelingen en analyseren van emissiemetingen van wagens en vrachtwagens in de haven van Antwerpen.

Metrotunnel

Metro Noord

Mobiliteitsstudies en assistentie hypercoördinatie bij de uitbreiding van het hoogperformant openbaar vervoersnetwerk naar het Noorden van Brussel

Roadmap strategische MER

Roadmap strategische MER

Uitwerken van een roadmap voor milieueffectenbeoordeling op strategisch niveau in Vlaanderen

Mobiscore

Actualisatie Mobiscore

Actualisatie van de Mobiscore gebaseerd op de aanbevelingen die werden gedaan tijdens de studie ‘Analyse resultaten Mobiscore’.

Afbeelding: oeverpark.be

Advies MOBER Oeverpark Lokeren

TML gaf bijkomend advies in verband met de MOBER opgemaakt voor het Oeverpark te Lokeren.

MKBA E17 Temse-Kruibeke

MKBA E17 Temse-Kruibeke

MKBA-studie voor de infrastructurele ontwikkeling van het netwerk van de E17 tussen Temse en Kruibeke.

18074

MKBA R0-Noord

Maatschappelijke kosten-batenanalyse van de het noordelijke deel van de Ring rond Brussel (R0)

estuairevaart

Mogelijke ondersteunende maatregelen voor estuaire vaart, binnenvaart en spoor

Estuaire vaart als alternatieve transportmodus voor goederenstromen van en naar het hinterland.

Overweight vehicle

Effecten van te zware voertuigen op de weginfrastructuur en de verkeersveiligheid

Wat is het effect van te zware voertuigen op de wegeninfrastructuur en de verkeersveiligheid? Welke geschikte beleidsinstrumenten kunnen worden genomen om ervoor te zorgen dat zware voertuigen beter voldoen aan de bestaande regelgeving op dit gebied?

Stedelijk Plateau Turnhout

Stedelijk Plateau Turnhout

Uitwerking van het masterplan voor de herinrichting van het zwaarste zwarte punt van Vlaanderen.

estuaire vaart

De estuaire vaart en haar mogelijke ontwikkelingen op middellange termijn

Onderzoek naar de technische mogelijkheden om een betere dienstverlening in de estuaire vaart te bereiken

20067

Analyse van de Vlaamse multimodale knooppunten

We analyseerden de voornaamste knelpunten voor de ontwikkeling van de multimodale knooppunten voor goederentransport in Vlaanderen en stelden een plan van aanpak voor om deze weg te werken.

201081

Mobiliteit op vakantie voor mensen met een drempel

Onderzoek naar haalbare mobiliteitsoplossingen voor Vlaanderen.

21018_resize

Vilvoorde verkeer- en parkeergeleiding met ANPR en PGS technologie

Naar een slim digitaal ANPR- en parkeergeleidingssysteem om autodruk te weren en de stadskern bereikbaar en leefbaar te maken.

numidas

nuMIDAS

nuMIDAS is een Horizon 2020-onderzoeksproject, geleid door TML, dat een toolkit zal bouwen om beleidsmakers in steden te helpen bij de aanpak van nieuwe mobiliteitstrends en -uitdagingen.

verkeerscontrolecentrum

Ontwerpen van verkeersmanagement voor Albanië

TML ontwikkelt mee een verkeersmanagementsysteem voor de wegen in Albanië.

koolstofvrij maken van de Belgische zeescheepvaartsector.

Voorbereidend onderzoek over het koolstofvrij maken van de Belgische zeescheepvaartsector.

De sector van de zeescheepvaart is verantwoordelijk voor de hoogste CO2 uitstoot in de Belgische wateren. Het koolstofvrij maken van deze sector vraagt heel wat technische en operationele maatregelen. TML deed een voorbereidend onderzoek.

Minder Hinder Verapazbrug Gent

Opmaak van de minder hinder eisen voor het bestek van de Verapazbrug

Voor de nog te bouwen Verapazbrug in Gent werkte TML, in het kader van het minder hinder luik, de fasering van de werken uit.

18029_scheldekaaien_centraal1

Stadsvernieuwingsproject Scheldekaaien

Vernieuwende visie over de Scheldekaaien als verbinding tussen stad en water en als knooppunt van de stedelijke multimodale bewegingen.

Wetenschapspark Campus Diepenbeek

Mobiliteitsstudie wetenschapspark Campus Diepenbeek

Microsimulatie en optimalisatie van toekomstige ontsluitingsvarianten.

Term 2020

TERM 2020 Train or plane?

Jaarlijkse TERM-rapport over huidige ontwikkelingen op vlak van transport en milieu.

Brussel

Sociale ongelijkheid en blootstelling aan luchtverontreiniging in Europese steden

Sociaaleconomisch kansarme mensen zijn regelmatig meer blootgesteld aan luchtverontreiniging en zijn daardoor kwetsbaarder voor de gevolgen hiervan.

pendelaars in de stad

SUMI

De Europese Commissie heeft de benchmarking tool voor stedelijke mobiliteitsindicatoren (SUMI) vrijgegeven om de uitvoering van hun duurzame stedelijke mobiliteitsplannen op te volgen en te evalueren, en om de prestaties van hun eigen beleid te beoordelen.TML nam het voortouw bij de uitwerking van deze benchmarking-tool.

wecount raamfoto

WeCount

Met WeCount willen we burgers in beweging zetten om het voortouw te nemen in het aanmaken van gegevens, bewijs en kennis over mobiliteit in hun eigen buurt en straat.

veldweg

SMARTA

Hoe kunnen we meer inzetten op duurzame en innovatieve mobiliteitsoplossingen in landelijke rurale gebieden?

Pagina van de
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign