INTUIT

15052
Van 2016 tot 2018
Prestaties van dienstverleners op vlak van luchtverkeersmanagement (air traffic management, ATM) worden meestal beoordeeld op een aantal ‘key performance areas’ (KPA's): veiligheid, capaciteit, kostenefficiëntie en milieu. Deze prestaties zijn echter het resultaat van complexe interacties tussen beleid en regelgeving, stakeholders, technologieën en de marktomstandigheden. Daarom ontstaan er afwegingen ​tussen verschillende KPA’s, maar ook tussen stakeholders, evenals tussen korte en lange termijn doelstellingen. Terwijl normaal veel aandacht besteed wordt aan de ontwikkeling van microscopische prestatiemodellen, is er een gebrek aan bruikbare macro-benaderingen die lokale verbeteringen of specifieke wetgevingen kunnen vertalen in hun effect op een hoger, systemisch niveau.
Het doel van INTUIT was om te onderzoeken wat het potentieel is van visuele analyse-technieken, machinaal leren en systeem-modelleringstechnieken om afwegingen tussen ATM KPA's beter te begrijpen. We identificeerden de oorzaak - gevolg relaties tussen performantie op verschillende niveaus, en ontwikkelden nieuwe beslissingsinstrumenten ter ondersteuning van de opvolging en het beheer van ATM-prestaties. Deze tools zullen ingezet worden om het werk van de “performance review unit” (PRU) van Eurocontrol te ondersteunen.

De rol van TML in het INTUIT project:
  • ondersteuning leveren bij de kwalitatieve analyse van de prestatie-drivers
  • ondersteuning leveren bij de beoordeling van de geschiktheid van “data science”- technieken
  • ontwikkeling van een systeem-dynamisch simulatiemodel om afwegingen tussen prestatiegebieden op een structurele manier te analyseren.

Periode

Van 2016 tot 2018

Opdrachtgever

SESAR Joint Undertaking and the European Union as part of the H2020 research program

Partners

Nommon Solutions and Technologies, Advanced logistics group, Fraunhofer IAIS, Universidad politecnica de Madrid

Ons team

Griet De Ceuster, Eef Delhaye, Rodric Frederix, Sven Maerivoet, Thomas Blondiau
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign