Plan-MER A102/R11bis

13.23
Van 2013 tot 2017
TML voltooide het deelrapport van de plan-MER A102-R11bis i.v.m. het aspect Mobiliteit in functie van een (eventueel) op te maken gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. De doelstellingen van dit plan zijn opgenomen in het Masterplan 2020 (september 2010) waarbij voor deze nieuwe infrastructuur een dubbele doelstelling werd vooropgesteld:
  • Ontlasten van de Antwerpse Ring
  • Een oplossing bieden voor sluipverkeer in de oostrand van Antwerpen
In dit deelrapport werden een groot aantal alternatieve oplossingen verder verkeerskundig uitgewerkt en werd de impact van het voorgestelde plan A102-R11bis en zijn alternatieven uitgebreid geanalyseerd op basis van een aantal indicatoren op vlak van bereikbaarheid, verkeersleefbaarheid en verkeerveiligheid.
Dit resulteerde in een aantal beslissingen i.v.m. de voortgang van dit onderdeel van het Masterplan Antwerpen.
In bijlage vindt u het eindrapport; bijkomende bijlagen kan u vinden op de de website van het Departement Omgeving onder "Milieueffectrapportage": https://www.lne.be/mer-dossierdatabank.

Periode

Van 2013 tot 2017

Opdrachtgever

Wegen en Verkeer Antwerpen

Ons team

Ruben Corthout, Eef Delhaye, Dirk Engels
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign