MOVEET

MOVEET staat voor 'MObility, Vehicle fleet, Energy use and Emissions forecast Tool'.

MOVEET is een analytische tool gebaseerd op systeemdynamiek dat beleidsproblemen met betrekking tot vervoer en klimaatverandering kan aanpakken. MOVEET schat de vervoersvraag en emissies in, alsook de beleidseffecten en effecten van technologische maatregelen in transport gerelateerde sectoren, die betrekking hebben op alle vervoersmodi in de verschillende wereldgebieden tot 2050.

Het model bestaat uit 57 wereldgebieden, waarvan veel één enkel land vertegenwoordigen, d.w.z. alle Europese landen en andere grote wereldeconomieën. We gebruiken in het model alle transportmodi (weg, lucht, spoor, zee en binnenvaart) die via vier onderling samenhangende modules communiceren: transportvraag, vloot, milieu en welzijn.

Recente projecten

Weergavefilter
electrische wagen

EPOC 2030-2050

Ontwikkeling en implementatie van energietransitiemodellen voor België, waarbij TML focust op de relatie tussen energie en tr...

Reyersplein Brussel

Toekomstmodel wegverkeer Brussel

Actualisering toekomstmodel voor het energieverbruik en de luchtemissies van het wegverkeer in het Brussels Hoofdstedelijk Ge...

tweedehandswagens

De tweedehandsmarkt voor auto's en lichte commerciële voertuigen in Europa

Prijshantering en doorverkoop van tweedehands auto's en lichte commerciële voertuigen

ClairCity poster

ClairCity

Vermindering van luchtvervuiling in steden; waarbij de burger centraal staat.

15005

CO2 emissievermindering van personenwagens - een geintegreerde aanpak

CO2 emissievermindering door niet-technologische maatregelen

autosnelweg

Regionale samenstelling van de voertuigvloot België

Ontwikkeling van een methode om de samenstelling van de voertuigvloten in de Belgische regionale emissiemodellen op elkaar af...

12_31

Federale overheid als “launching customer” van elektrische mobiliteit

Opstellen van een draaiboek voor de transitie van hun wagenpark en dat van autonome overheidsbedrijven naar elektrische mobil...

snelweg met auto's

Vloot, markt en CO2-uitstoot van personenauto's en bestelwagens

Dataverzameling en analyse om het inzicht in de vloot, markt en de CO2-uitstoot van de N2 en M2 voertuigcategorieën te verbet...

TML072s

Potentieel EV overheidsvloot

Potentieel, en economische en milieu-impact van de vervanging van conventionele voertuigen door elektrische voertuigen binnen...

09_43

Lichte vrachtwagens op de transportmarkt

Lichte vrachtwagens op de Europese transportmarkt

tweedehandsmarkt

Tweedehandswagens

Marktanalyse van Europese tweedehandswagens

07_49

Bedrijfswagens

Wat is de invloed van bedrijfswagens op files en emissies?

© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign