Marktstudie spoorvrachtverkeer corridor C (toekomstige corridor 2)

12.01
Van 2012 tot 2013
De EU-verordening 913/2010 betreffende een Europees spoorwegnet voor concurrerend goederenvervoer voorziet in de uitvoering van negen goederenvervoercorridors. De goederencorridor Rotterdam-Antwerpen-Luxemburg-Metz-Dijon-Lyon/Basel ("Corridor 2/Corridor C") is er één van.

Volgens deze verordening diende er ook een studie te worden uitgevoerd om de transportmarkt op deze corridor te analyseren en waardevolle input voor het implementatieplan uit te werken. TML werkte aan deze transportmarktstudie samen met NEA en EGIS. De belangrijkste taak van TML was de verkeersprognoses waarvoor we het model TRANS-TOOLS gebruikten. TML leidde ook de taken in verband met de geografische en sociaal-economische context. Verder waren we ook betrokken bij de bevraging van de belanghebbenden.

In 2010 reden er ongeveer 34.000 internationale treinen op deze corridor, inclusief lege treinen. Hiervan waren ongeveer 75% geladen met industriële goederen (bulk, metaal, landbouw, etc. ) en 25% met gemengde goederen, voornamelijk getransporteerd in containers. Deze laatste groep kent de meeste groei. Het modale aandeel van spoor is ongeveer 8.1% van het totale goederentransport in de geografische omgeving van de corridor. De regio rond Antwerpen is het meest actief op deze corridor.

Door het afnemen van interviews verkregen we inzicht in de voor- en nadelen van het spoorvervoer over Corridor 2. De algemene opinie is dat corridor 2 goede vooruitzichten heeft, maar dat het essentieel is om een aantal verbeteringen aan te brengen wat betreft dienstverlening, organisatie, operatie en technische voorzieningen. De studie geeft ook een overzicht van de belangrijkste barrières, volgens de respondenten, in de ontwikkeling van de corridor.

De prognoses zijn gemaakt met behulp van het TRANS-TOOLS model v2.5 en zijn gebaseerd op data verzameld binnen het project. Twee economische achtergrondscenario’s (hoge economische groei en lage economische groei), een referentiescenario en een projectscenario werden geanalyseerd voor 3 tijdstippen: 2014, 2020 en 2030. Vergeleken met vandaag leiden de projectscenario’s tot een bijkomende groei in aantal treinen met ongeveer 9% in het lage economische groei scenario en 25% voor het hoge economische groeiscenario tegen 2030.

Periode

Van 2012 tot 2013

Opdrachtgever

GEIE – Groupement Européen d’interet Economique Corridor 2

Partners

NEA, EGIS

Ons team

Kristof Carlier, Eef Delhaye, Joko Purwanto
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign