Optimalisatie en MKBA spoorverbinding Gent-Terneuzen

17029 / 19002
Van 2017 tot 2019
Met de fusie van de havens van Gent en Terneuzen wil men ook een gezamenlijke visie ontwikkelen op het spoortransport van en naar de havenzone, waarbij men onder meer kijkt naar een optimalisatie van de infrastructuur.
In deze opdracht zorgde TML in een eerste fase voor een prognose van het spoorvervoer op het havengebied, met een horizon van 2030. Voor het Nederlandse deel kon gewerkt worden op basis van eerdere studies; voor Gent is de prognose gebaseerd op interviews met de relevante bedrijven in de haven – met specifieke aandacht voor de grootste spelers (Arcelor, Volvo, Stukwerkers, DFDS). Er werd gezocht naar zinvolle invullingen van de nog beschikbare terreinen en redelijke inschattingen van uitbreidingen van de activiteiten, rekening houdend met de te verwachten capaciteit van bepaalde knelpunten. Het schatten van het aantal treinen gebeurt primair op weekbasis, wat daarna is omgezet naar een prognose van het aantal treinbewegingen op een drukke dag. Er werd een lage en hoge prognose opgesteld. Voor de hoge prognose werd een groeifactor 2.5 (Gent) tot 3.4 (Terneuzen) als haalbaar beschouwd. De lage prognose ging uit van lagere economische groei en een beperkter ontwikkeling van nieuwe bedrijfsterreinen. Hiervoor vonden we dat een groei met factor 1.8 (Gent) tot 2 (Terneuzen) redelijkerwijs te verwachten was. Deze cijfers vormden dan de input voor de capaciteitsanalyse, die uitgevoerd werd door projectleider Movares (NL).
Als voorlaatste fase van dit project stelde TML een MKBA op voor een set van mogelijke investeringen in spoorinfrastructuur in de haven.  Daarbij bestudeerden we ook of deze ingrepen een positief effect hebben op de Europese Rail Freight Corridors; ter onderbouwing van aanvragen voor overheidsbijdragen.

 

Periode

Van 2017 tot 2019

Opdrachtgever

North Sea Port

Partners

MOVARES, ECORYS

Ons team

Griet De Ceuster, Tim Breemersch, Kristof Carlier, Eef Delhaye, Christophe Heyndrickx
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign