Opleiding KBA spoorwegen

06.09
2006
TML gaf samen met de KU Leuven een theoretische en praktische opleiding maatschappelijke kosten-batenanalyses aan de personeelsleden van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Doel van de opleiding was hen toe te laten spoorweginvesteringsprojecten kritisch te beoordelen. Met het extra inzicht van de opleiding voeren zij hun werk nu efficiënter uit.

Maatschappelijke kosten-batenanalyses zetten de economische, milieu- en sociale kosten en baten naast elkaar. In het geval van transportinfrastructuurprojecten analyseren ze daarom onder andere effecten op transportprijzen, files, emissies, ongevallen, verdeling van welvaart,…

De opleiding omvatte 5 dagen. Ze behandelde volgende onderwerpen:
  • algemene economische aspecten,
  • methodologische aspecten van maatschappelijke kosten-batenanalyses,
  • een overzicht van buitenlandse projecten en analyses
  • een aantal concrete oefeningen.
TML stelde het opleidingsprogramma op in samenspraak met de opdrachtgever om zo goed mogelijk aan zijn wensen te voldoen.

De FOD Mobiliteit en Vervoer vroeg TML en de KU Leuven de opleiding te organiseren omwille van hun uitgebreide praktische ervaring en hun academische kennis in maatschappelijke kosten-batenanalyses.

Periode

2006

Opdrachtgever

Belgische Federale Overheid, FOD Mobiliteit

Partners

Stef Proost (KU Leuven)

Ons team

Griet De Ceuster, Eef Delhaye
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign