Externe kosten van maritiem transport

09.14
Van 2009 tot 2010
Transport & Mobility Leuven en het Instituut voor Transport en Maritiem Management (ITMMA) van de Universiteit Antwerpen kregen van de European Community of Ship owners' Associations (ECSA) de opdracht om de gevolgen van de nieuwe milieuwetgeving - de herziening van de MARPOL Annex VI over het zwavelgehalte van brandstof in 2015 - te evalueren. Deze regulering voorziet een vermindering van het zwavelgehalte tot 0.1% in de Emissie Controle Regio’s – ECAs (Baltische Zee, Noordzee en het Kanaal).

De studie spitst zich toe op drie onderzoeksvragen
1. Wat is het verwachte effect van de nieuwe regulering op de kosten en de prijzen van scheepvaart in de ECAs?
2. Wat is de te verwachte impact van de nieuwe regulering op de modale verdeling in de ECAs?
3. Wat is de te verwachte impact van de nieuwe regulering op externe kosten?

De studie toonde aan dat het gebruik van de brandstof 'maritieme diesel' (MGO) (0.1%) om aan de regelgeving te voldoen kan leiden tot een negatief effect op de volumes en de modale verdeling voor een groot aantal oorsprong-bestemmingsparen. Op sommige routes kan het zijn dat scheepvaart minder aantrekkelijk wordt. Dit kan dan leiden tot verlies aan volumes ten voordele van kortere zeevaartroutes of ten voordele van het wegtransport. Natuurlijk zal het gebruik van MGO leiden tot minder emissies en dus tot lagere externe kosten door de zeevaart. Maar indien er een modale verschuiving is naar wegtransport dan is het wel mogelijk dat de totale uitkomst slechter scoort op het vlak van externe kosten.

Periode

Van 2009 tot 2010

Opdrachtgever

European Community of Ship owners' Associations (ECSA)

Partners

Universiteit Antwerpen, Instituut voor Transport en Maritiem Management (ITMMA)

Ons team

Eef Delhaye, Kris Vanherle
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign