Vlootmodel


We hebben een Systeem Dynamica gebaseerd analyse-instrument ontwikkeld dat in staat is om de toekomstige samenstelling van het wagenpark te schatten op basis van leeftijd, technologie, brandstoftype en grootte, voortbouwend op een uitgebreide en actuele dataset van het huidige wagenpark en veronderstellingen over het verwachte marktaandeel van verschillende voertuigtypen (bv. diesel/benzine/elektrisch/waterstof/...).
Het model bestaat uit 57 regio’s, met name alle Europese landen en andere grote wereldeconomieën.
Het instrument kan worden gekoppeld aan een technologisch keuzemodel, of kan gebruik maken van exogene veronderstellingen over de marktaandelen van de technologie om de toekomstige samenstelling van het wagenpark en de daarmee samenhangende emissies te schatten.
Het instrument kan voertuigkilometers (vkm) en passagierskilometers (pkm) onderscheiden naar zone, doel, regio, afstand, stadsniveau, tijdsperiode, vervoersmode en netwerk, tonkilometers (tkm) onderscheiden naar zone, autotype, regio, afstand, stadsniveau, tijdsperiode, vervoersmode en netwerk, en gemiddelde beladingsgraad per vraagsegment.
Het hoofddoel van de vlootmodule is het omzetten van geaggregeerde schattingen van de vervoersvraag, in termen van pkm, tkm en/of vkm, in een meer gedetailleerde voertuigclassificatie en -ontwikkeling (cohort) die rechtstreeks verband houdt met de technologie in termen van voertuigprestaties en -kenmerken, brandstofverbruik en emissies.
Het instrument is gebruikt om de totale emissiereductie te schatten in het kader van verschillende scenario’s voor de opname van elektrische voertuigen, waarbij de traagheid van het wagenpark (met name de geleidelijke vernieuwing van het wagenpark) en de kenmerken van de tweedehandsmarkt volledig in aanmerking worden genomen.
Het instrument is geprogrammeerd in Excel, Python en Vensim, en is zeer flexibel voor elke beoordeling met betrekking tot de impact op het personenwagenpark.
 
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign