World Container Model

TNO ontwikkelde in samenwerking met de T.U.Delft en Transport & Mobility Leuven het wereldcontainermodel (WCM); een strategisch model voor het wereldwijd containertransport. Dit model laat toe om mogelijke verschuivingen in de vraag naar containertransport in de toekomst te analyseren en de effecten van transportbeleid daarop te kunnen evalueren. Uniek aan dit model is een consistente beschrijving van de wereldwijde handelsstromen, containerstromen en transportdiensten bundelt, gecombineerd met een haven- en een multimodaal routekeuzemodel.

De multimodale routekeuze en de havenkeuze zijn uitgevoerd met behulp van een verbeterd logit keuzemodel, dat rekening houdt met de mate van overlap tussen de alternatieve routes in het netwerk. Het model houdt rekening met transporttijden, tarieven en de tijdswaardering van de goederen. Het beschrijft jaarlijkse containerstromen over de scheepvaartroutes en door 437 containerhavens wereldwijd, gebaseerd op de handelsinformatie van en naar alle landen, rekening houdend met meer dan 800 maritieme containerlijndiensten. Import, export en overslagstromen van containers in de havens, alsook hinterlandstromen worden onderscheiden.

Het model werd gekalibreerd met alle beschikbare havenstatistieken. De scenario-analyses die in het verleden met het model gedaan werden zijn: het effect van de trage scheepvaart, de toename van de transportkosten over land, grote infrastructuurprojecten zoals de Trans-Siberische spoorlijn en de opening van polaire scheepvaartroutes. Het model is ook gebruikt om voor het Trans-Europese Netwerk programma van de Europese Commissie en het Havenbedrijf Rotterdam langetermijnprognoses te ontwikkelen.

Bekijk enkele presentaties over het Wereld Container Model:
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign