Duurzaam mobiliteitsbeleid

Het analyseren van de ontwikkelingen in de mobiliteit is een van onze kernexpertises. Het gaat daarbij niet alleen om het monitoren van waargenomen mobiliteit, maar vooral ook om het verklaren van vervoergedrag en het maken van prognoses omtrent toekomstig vervoergedrag. Transport & Mobility Leuven zet de antwoorden op deze vragen voor u - overheid of bedrijfsleven - op een rij en brengt ze op overzichtelijke wijze met elkaar in verband.

Wij doen dit door middel van het volgen, analyseren en voorspellen van de mobiliteit, het ontwerpen en analyseren van vervoersystemen, en het ontwikkelen en evalueren van opties en strategieën voor het vervoerbeleid.

We gebruiken daarvoor technieken zoals scenario ontwikkeling, forecasting en backcasting.

Recente projecten

Weergavefilter
Afbeelding: oeverpark.be

Advies MOBER Oeverpark Lokeren

TML gaf bijkomend advies in verband met de MOBER opgemaakt voor het Oeverpark te Lokeren.

Woonontwikkelingsgebied Wijgmaal

Woonontwikkelingsgebied Wijgmaal

Ondersteunende mobiliteitsstudie voor de opmaak van het inrichtingsplan voor het woonontwikkelingsgebied Wakkerzeelsebaan - U...

Mobiscore

Actualisatie Mobiscore

Actualisatie van de Mobiscore gebaseerd op de aanbevelingen die werden gedaan tijdens de studie ‘Analyse resultaten Mobiscore’.

numidas

nuMIDAS

nuMIDAS is een Horizon 2020-onderzoeksproject, geleid door TML, dat een toolkit zal bouwen om beleidsmakers in steden te help...

filebeeld

Studie objectiveren mobiliteitsbeleid

Deze studie stelt een diagnose van het fileprobleem in Vlaanderen en Brussel, en formuleert concrete aanbevelingen om de cong...

spoorweg

MKBA verduurzaming spoorvervoer

MKBA verduurzaming spoorvervoer door verdere elektrificatie van het Belgische spoorwegnet of vervanging van dieseltractie doo...

merelbeke_websitebeeld

Demonstratieproject Merelbeke

Merelbeke als demonstratiegemeente voor alternatieve ruimtelijke structuren en duurzame mobiliteitssystemen.

stedelijke mobiliteit

Ondersteunende studie ter evaluatie van het Urban Mobility Package

Ondersteunende studie voor de evaluatie van het 'Urban Mobility Package' en de 'European Mobility Week'.

CO2 evolutie

Impactanalyse: verschuiving van publieke middelen naar openbaar vervoer en actieve modi

Wat is het potentieel van een verschuiving van publieke middelen naar actieve modi en openbaar vervoer?

fietsdeelsysteem

TERM 2019: The first and last mile

Jaarlijkse TERM-rapport over huidige ontwikkelingen op vlak van transport en milieu

18060

MER verbinding N10 en R11 Krijgsbaan

Verkeerstechnische analyse voor de opmaak van een MER voor de verbinding N10 en R11 Krijgsbaan.

parkeerbord autodelen

Innovatieve Economische Modellen

Studie Innovatieve Economische Modellen i.f.v. duurzame mobiliteit.

fietsers voetgangers

Vlaamse Bouwmeester Scan

Verruimende analyse met aanzetten van transitie naar een kwaliteitsvolle leefomgeving, vanuit een duurzamere omgang met het l...

fietser

Objectieve behoefteanalyse-tool fietsinfrastructuur

(Her)ontwikkeling van de tool om investeringen aan de fietsinfrastructuur te prioriteren.

veldweg

SMARTA

Hoe kunnen we meer inzetten op duurzame en innovatieve mobiliteitsoplossingen in landelijke rurale gebieden?

Gent post-circulatieplan; copyright Jeroen Willems

Analyse circulatieplan Gent

Grootschalige evaluatie van de effecten van de invoering van het circulatieplan voor de Gentse binnenstad.

lage-emissiezone Antwerpen

Haalbaarheidsstudie uitbreiding LEZ Antwerpen

Haalbaarheidsstudie uitbreiding lage-emissiezone Antwerpen.

lamp

Innovaties/oplossingen voor de transitie naar een duurzamer mobiliteitssysteem

Onderzoek in het kader van de Milieuverkenning 2018 van de dienst MIRA.

symbool voor groene taxi

Elektrische taxi’s

Onderzoek in het kader van 'Clean Power for Taxis'.

Jakarta

Groen vrachtvervoer en logistiek Indonesië

Evaluatie van het 'inventarisatierapport van duurzaam transport en klimaatverandering' en het 'witboek voor groen vrachtvervo...

bushalte

Mobiscore

Instrument voor het toekennen van een bereikbaarheidsscore aan een huis of perceel

Wetstraat Brussel (bron: Pixabay)

Implementatie LEZ Brussel

Advies voor begeleidende maatregelen bij de invoering van de Brusselse lage-emissiezone.

ondergrondse garage

Garage Swap

Parkeerplaatsen vervangen door alternatieven voor duurzame deelmobiliteit.

CIVITAS PORTIS picture

CIVITAS PORTIS

Demonstratie van innovatieve duurzame mobiliteitsmaatregelen in Europese steden.

Bibliotheek-Arenberg

Mobiliteit KU Leuven

Evaluatie van mobiliteit en mobiliteitsgerelateerde maatregelen KU Leuven

electrische-auto-laadpaal

De ontwikkeling van elektrische personenauto's

De beoordeling van de ontwikkeling van elektrische personenauto’s en de mogelijke toekomstige effecten op het milieu en het E...

villo deelfietsen Brussel

Benchmarkstudie (elektrische) fietsdeelsystemen

Kunnen elektrische fietsen het gebruik van de Brusselse deelfietsen verhogen?

ClairCity poster

ClairCity

Vermindering van luchtvervuiling in steden; waarbij de burger centraal staat.

fiets

Succesverhalen over transport

Succesverhalen over transport en milieu

shopmob

ShopMob data-analyses

Mobiliteit en spitsmijden bij winkelen: analyse van datasets

Brusselse-Ring

Second opinion Brusselse Ring

Vergelijking tussen het effect van een verbreding van de ring versus rekeningrijden op files en gezondheid

tanken auto

Milieudoelstellingen Brusselse wagenparken

Bepaling van milieudoelstellingen voor enkele Brusselse wagenparken op basis van een analyse van het wagenpark en de best bes...

Bike Train Bike

BiTiBi

Naadloos energie-efficiënt vervoer van deur tot deur door fiets en trein te combineren.

kaart IPTS electriciteitsmodel

Een geïntegreerd model voor de elektriciteitsmarkt

De ontwikkeling van een geïntegreerd model voor de West-Europese elektriciteitsmarkt

passagier op metro met smartphone

Olympus

Sharing services voor elektrische voertuigen, gebaseerd op een B2B service platform

verkeer

Lage-emissiezones

Onderzoek naar de invoering van lage-emissiezones in Vlaanderen

Belgie

Invoering van een kilometerheffing en wegenvignet in België

Kilometerheffing voor vrachtwagens en een wegenvignet voor lichte voertuigen in het Vlaamse, Brusselse Hoofdstedelijk en Waal...

snelwegen Brussel

Milieucapaciteit stadswegen BHG

Uitwerken van een praktische gids en een instrument voor evaluatie van de milieucapaciteit van stadswegen in het Brussels Hoo...

fietser in de stad

MODUM

Modellen om dynamische stedelijke mobiliteit te optimaliseren

proeftuin-leuven-www

Ondersteuning bij slimme mobiliteit

Slimme kilometerheffing bewijst nut in wijzigen en sturen van mobiliteitsgedrag

emissies-brussel

Vermindering van energiegebruik en emissies in Brussel

TML maakte een transparant transportsimulatiemodel voor het BIM-IBGE

passagier die wacht op de tram

ASSESS

Tussentijdse evaluatie van de voortgang en impact van de TEN-netwerken en de andere beleidsmaatregelen van het Europees Witbo...

© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign