Duurzaam mobiliteitsbeleid

Het analyseren van de ontwikkelingen in de mobiliteit is een van onze kernexpertises. Het gaat daarbij niet alleen om het monitoren van waargenomen mobiliteit, maar vooral ook om het verklaren van vervoergedrag en het maken van prognoses omtrent toekomstig vervoergedrag. Transport & Mobility Leuven zet de antwoorden op deze vragen voor u - overheid of bedrijfsleven - op een rij en brengt ze op overzichtelijke wijze met elkaar in verband.

Wij doen dit door middel van het volgen, analyseren en voorspellen van de mobiliteit, het ontwerpen en analyseren van vervoersystemen, en het ontwikkelen en evalueren van opties en strategieën voor het vervoerbeleid.

We gebruiken daarvoor technieken zoals scenario ontwikkeling, forecasting en backcasting.

Recente projecten

Weergavefilter
ClairCity poster

ClairCity

Vermindering van luchtvervuiling in steden; waarbij de burger centraal staat.

passagier die wacht op de tram

ASSESS

Tussentijdse evaluatie van de voortgang en impact van de TEN-netwerken en de andere beleidsmaatregelen van het Europees Witbo...

CIVITAS PORTIS picture

CIVITAS PORTIS

Demonstratie van innovatieve duurzame mobiliteitsmaatregelen in Europese steden.

symbool voor groene taxi

Elektrische taxi’s

Onderzoek in het kader van 'Clean Power for Taxis'.

lamp

Innovaties/oplossingen voor de transitie naar een duurzamer mobiliteitssysteem

Onderzoek in het kader van de Milieuverkenning 2018 van de dienst MIRA.

lage-emissiezone Antwerpen

Haalbaarheidsstudie uitbreiding LEZ Antwerpen

Haalbaarheidsstudie uitbreiding lage-emissiezone Antwerpen.

Jakarta

Groen vrachtvervoer en logistiek Indonesië

Evaluatie van het 'inventarisatierapport van duurzaam transport en klimaatverandering' en het 'witboek voor groen vrachtvervo...

Bike Train Bike

BiTiBi

Naadloos energie-efficiënt vervoer van deur tot deur door fiets en trein te combineren.

Wetstraat Brussel (bron: Pixabay)

Implementatie LEZ Brussel

Advies voor begeleidende maatregelen bij de invoering van de Brusselse lage-emissiezone.

fietser

Objectieve behoefteanalyse-tool fietsinfrastructuur

(Her)ontwikkeling van de tool om investeringen aan de fietsinfrastructuur te prioriteren.

Gent post-circulatieplan; copyright Jeroen Willems

Analyse circulatieplan Gent

Grootschalige evaluatie van de effecten van de invoering van het circulatieplan voor de Gentse binnenstad.

Mobiliteit KU Leuven

Evaluatie van mobiliteit en gerelateerde maatregelen KU Leuven

ShopMob data-analyses

Mobiliteit en spitsmijden bij winkelen: analyse van datasets

De ontwikkeling van elektrische personenauto's

De beoordeling van de ontwikkeling van elektrische personenauto’s en de mogelijke toekomstige effecten op het milieu en het E...

villo deelfietsen Brussel

Benchmarkstudie (elektrische) fietsdeelsystemen

Kunnen elektrische fietsen het gebruik van de Brusselse deelfietsen verhogen?

fiets

Succesverhalen over transport

Succesverhalen over transport en milieu

fietser in de stad

MODUM

Modellen om dynamische stedelijke mobiliteit te optimaliseren

passagier op metro met smartphone

Olympus

Sharing services voor elektrische voertuigen, gebaseerd op een B2B service platform

tanken auto

Milieudoelstellingen Brusselse wagenparken

Bepaling van milieudoelstellingen voor enkele Brusselse wagenparken op basis van een analyse van het wagenpark en de best bes...

Second opinion Brusselse Ring

Vergelijking tussen het effect van een verbreding van de ring versus rekeningrijden op files en gezondheid

snelwegen Brussel

Milieucapaciteit stadswegen BHG

Uitwerken van een praktische gids en een instrument voor evaluatie van de milieucapaciteit van stadswegen in het Brussels Hoo...

kaart IPTS electriciteitsmodel

Een geïntegreerd model voor de elektriciteitsmarkt

De ontwikkeling van een geïntegreerd model voor de West-Europese elektriciteitsmarkt

Invoering van een kilometerheffing en wegenvignet in België

Kilometerheffing voor vrachtwagens en een wegenvignet voor lichte voertuigen in het Vlaamse, Brusselse Hoofdstedelijk en Waal...

proeftuin-leuven-www

Ondersteuning bij slimme mobiliteit

Slimme kilometerheffing bewijst nut in wijzigen en sturen van mobiliteitsgedrag

verkeer

Lage-emissiezones

Onderzoek naar de invoering van lage-emissiezones in Vlaanderen

Vermindering van energiegebruik en emissies in Brussel

TML maakte een transparant transportsimulatiemodel voor het BIM-IBGE

veldweg

SMARTA

Geïnteresseerd in mobiliteit in landelijke gebieden? Registreer je voor onze webinars in juni en juli!

ondergrondse garage

Garage Swap

Parkeerplaatsen vervangen door alternatieven voor duurzame deelmobiliteit

parkeerbord autodelen

Innovatieve Economische Modellen

Studie Innovatieve Economische Modellen i.f.v. duurzame mobiliteit.

MER verbinding N10 en R11 Krijgsbaan

Verkeerstechnische analyse voor de opmaak van een MER voor de verbinding N10 en R11 Krijgsbaan.

CO2 evolutie

Impact-analyse: verschuiving van publieke middelen naar openbaar vervoer en actieve modi

Wat is het potentieel van een verschuiving van publieke middelen naar actieve modi en openbaar vervoer?

bushalte

Mobiscore

Instrument voor het toekennen van een bereikbaarheidsscore aan een huis of perceel

stedelijke mobiliteit

Ondersteunende studie ter evaluatie van het Urban Mobility Package

Ondersteunende studie voor de evaluatie van het 'Urban Mobility Package' en de 'European Mobility Week'.

merelbeke_websitebeeld

Demonstratieproject Merelbeke

Merelbeke als demonstratiegemeente voor alternatieve ruimtelijke structuren en duurzame mobiliteitssystemen.

fietsdeelsysteem

TERM-rapport

Jaarlijkse TERM-rapport over huidige ontwikkelingen op vlak van transport en milieu

filebeeld

Studie objectiveren mobiliteitsbeleid

Deze studie stelt een diagnose van het fileprobleem in Vlaanderen en Brussel, en formuleert concrete aanbevelingen om de cong...

spoorweg

MKBA verduurzaming spoorvervoer

MKBA verduurzaming spoorvervoer door verdere elektrificatie van het Belgische spoorwegnet of vervanging van dieseltractie doo...

© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign