Verkeersmanagement

Het analyseren van verkeersstromen geeft veel informatie over het hoe en waarom van bepaalde knelpunten en geeft dieper inzicht in de mechanismen die het verkeersgedrag bepalen.

Recente projecten

Weergavefilter
Microsimulatie Hasselt

Microsimulaties Hasselt

Simulaties van nieuwe kruispuntontwerpen op de Kempische Steenweg (N74) en circulatiemaatregelen op de Ring rond Hasselt (R71).

Wetenschapspark Campus Diepenbeek

Mobiliteitsstudie wetenschapspark Campus Diepenbeek

Microsimulatie en optimalisatie van toekomstige ontsluitingsvarianten.

20009

Microsimulatie Ninovesteenweg Aalst

Opmaak voertuigafhankelijke lichtenregeling en microsimulatie van de deelkruispunten N405 Ninovesteenweg x Nachtegaalstraat x...

Wegencategorisering

Ondersteuning MDVM

Projectbeeld Mobiliteitsmanagement met ANPR

Mobiliteitsmanagement met ANPR

Hoe kunnen ANPR-camera's ingezet worden voor mobiliteitsmanagement?

ring rond Leuven

Verkeersgeleidingssysteem Stad Leuven

Technische en verkeerskundige studie verkeersgeleidingssysteem stad Leuven.

18041_testfest_website

Evaluatie C-ITS

Evaluatie van C-ITS pilootprojecten in drie evaluatiedomeinen: technisch, impact en gebruikersacceptatie

Telraam projectbeeld

Telraam

Ontwikkeling en implementatie van crowd-sourced, automatische verkeerstellingen met low cost apparatuur.

brug Antwerpen Spoor Noord

Mobiliteitsadvies Lantis

TML is, samen met SWECO en Tractebel, een van de mobiliteitsadiviseurs voor Lantis.

brug

Minder hinder aanpak bruggen Albertkanaal

Ondersteuning van aannemer Franki bij het uitwerken van de minder hinder aanpak bij de werken aan de bruggen.

verkeerscomplexen Kortrijk

Mobiliteitsonderzoek verkeerscomplexen E17 Kortrijk

Mobiliteitsonderzoek ter verbetering van de verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid en Aalbeke en aanpakken van de R8 ...

netwerkkaart Antwerpen

Dynamisch verkeersmodel Antwerpen

Opbouw van een macroscopisch dynamisch verkeersmodel voor de regio Antwerpen.

verkeerslichten

Verkeerslichtencoördinatiecentrale Antwerpen

Uitwerking en implementatie van een innovatief verkeersmanagement en regelstrategie.

Roesalare

Doorstroming N32 Roeselare-Hooglede

Optimalisatie van de doorstroming op de openbare vervoersas tussen de rotonde met de Koning Leopold III-laan en de ovonde ter...

nachtbeeld wegen

Haalbaarheidsstudie tool gebiedsgericht benutten

Commerciële haalbaarheid van het ontwikkelen van een ontwerptool voor stedelijke mobiliteitsmaatregelen

sneltramlijn Hasselt-Maastrict

Sneltramlijn Hasselt-Maastricht

Impact van de Sneltramlijn Hasselt-Maastricht

Noorderlijn tram

Minder hinder Noorderlijn Antwerpen

Brabo 2 ondersteuning minder hinder Noorderlijn Antwerpen.

Strategische parkeervisie Antwerp Expo

Strategische parkeervisie voor de site Antwerp Expo

stationsomgeving Lokeren (@Palmbout)

Stadsvernieuwing stationsomgeving Lokeren

Actualisatie van het masterplan Stationsomgeving en Park ter Beuken

roadmap

Een betere opvolging van de verkeerslichten

Opbouw van een Vlaams systeem voor de kwaliteitsbeoordeling van verkeersregelinstallaties

Bodartplein Leuven

Bodartplein Leuven

Geïntegreerd ontwerp van het kruispunt Koning Boudewijnlaan - Leuvense Ring

simulatie Heldenplein Brussel

Nieuwe tramlijnen Brussel

Verkeerskundig ontwerp nieuwe tramlijnen rond Brussel

Minder Hinder

Minder Hinder BRABO 2 tramlijnen in Antwerpen

Marlysite

Effectenstudie voor het nieuwe postsorteercentrum van Brussel

Microsimulatie ter ondersteuning van deze effectenstudie

Richtlijnenboek MER-discipline Mobiliteit

Nieuwe richtlijnen voor de discipline Mobiliteit in het kader van de verschillende MER-procedures

schema transportmodel

Ontwikkeling van een transportmodel

Ontwikkeling van een gecombineerd verkeerskundig-transporteconomisch model

MER-plan A102 R11

Plan-MER A102/R11bis

Uitwerking discipline Mobiliteit in de plan-MER voor de Antwerpse tangenten A102/R11bis

plan 'the loop', Gent

Parkeermanagement The Loop

Geïntegreerd duurzaam parkeermanagement op de site The Loop

kaart stad Antwerpen

Parkeerstudie Stad Antwerpen

Herziening van het parkeerbeleidsplan

Plan-MilieuEffectRapportage Oosterweelverbinding

Discipline Mens en Verkeer

Flexsys

FLEXSYS

Flexibel verkeersbeheersysteem

straat

Sluipverkeer

Onderzoek naar sluipverkeer door files op autosnelwegen

© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign