ShopMob data-analyses

13.52
Van 2015 tot 2016
In het ShopMob project bekeken we het probleem van spitsvorming bij woonwinkelverplaatsingen. Consumenten gaan massaal op dezelfde ogenblikken winkelen en nemen hiervoor meestal de auto. Dit leidt tot congestie op parkings en op het omliggende wegennet. Om dit te vermijden werden twee sporen gevolgd. Ten eerste werden consumenten er toe aangespoord om op andere, minder drukke ogenblikken zich naar of van de winkel of het winkelcentrum te verplaatsen. Ten tweede werden ze er toe aangespoord om de wagen thuis te laten en het openbaar vervoer of de fiets te gebruiken voor hun woon-winkelverplaatsingen.

TML voerde data-analyses uit op basis van voertuigbewegingen aan parkings van vijf Colruytwinkels en op het Dansaert Park in Brussel. Deze hadden hoofdzakelijk betrekking op het aantal voertuigen dat op en af de parkings rijdt en keuzes van vervoerswijze (te voet, fiets, gemotoriseerd of via openbaar vervoer). We gebruikten hiervoor clusteranalyses van historische data; en patroon- en gedragsanalyses van gegevens tijdens en na een actieperiode. We legden daarbij ook verbanden tussen de uitgevoerde analyses en de resultaten van beschikbaar academisch en toegepast onderzoek inzake verplaatsingsgedrag, inclusief een beknopte literatuurstudie.

Periode

Van 2015 tot 2016

Opdrachtgever

Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM)

Partners

/

Ons team

Lars Akkermans, Kristof Carlier, Eef Delhaye, Sven Maerivoet
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign