Microsimulatie Hasselt

Microsimulaties Hasselt

Simulaties van nieuwe kruispuntontwerpen op de Kempische Steenweg (N74) en circulatiemaatregelen op de Ring rond Hasselt (R71).

viaduct Vilvoorde

Minder hinder Viaduct Vilvoorde en Henneaulaan Zaventem

TML gaf ondersteuning en advies aan BAM Contractors voor de werken aan het Viaduct van Vilvoorde en voor de werken aan de Henneaulaan in Zaventem.

Wetenschapspark Campus Diepenbeek

Mobiliteitsstudie wetenschapspark Campus Diepenbeek

Microsimulatie en optimalisatie van toekomstige ontsluitingsvarianten.

fietsers voetgangers

Vlaamse Bouwmeester Scan

Verruimende analyse met aanzetten van transitie naar een kwaliteitsvolle leefomgeving, vanuit een duurzamere omgang met het leefmilieu.

Term 2020

TERM 2020 Train or plane?

Jaarlijkse TERM-rapport over huidige ontwikkelingen op vlak van transport en milieu.

LEZ Gent

Uitbreidingsstudie LEZ Gent

In deze studie onderzoeken we de meest geschikte mogelijkheden tot uitbreiding van de huidige LEZ van Gent naar een groter gebied.

Brussel

Sociale ongelijkheid en blootstelling aan luchtverontreiniging in Europese steden

Sociaaleconomisch kansarme mensen zijn regelmatig meer blootgesteld aan luchtverontreiniging en zijn daardoor kwetsbaarder voor de gevolgen hiervan.

Smartmove_web

Impactstudies SmartMove

De Brusselse regering is op 3 december tot een akkoord gekomen over een slimme kilometerheffing. De onderbouwing hiervan werd door TML gedaan in samenwerking met de Université Saint-Louis – Bruxelles. In onze impactstudie (NL en FR) staan de effecten op de mobiliteit en externe kosten van transport, budgettaire effecten en sociaal-economische effecten.

pendelaars in de stad

SUMI

De Europese Commissie heeft de benchmarking tool voor stedelijke mobiliteitsindicatoren (SUMI) vrijgegeven om de uitvoering van hun duurzame stedelijke mobiliteitsplannen op te volgen en te evalueren, en om de prestaties van hun eigen beleid te beoordelen.TML nam het voortouw bij de uitwerking van deze benchmarking-tool.

Slachthuiskaai Hasselt

Blauwe Boulevard Hasselt

TML is verantwoordelijk voor de analyse en opmaken van de verkeerslichtenregelingen voor de 3 kruispunten op de Slachthuiskaai.

Wegencategorisering

Ondersteuning MDVM

Dynamische verkeersmodellen capteren reistijden en files op een realistische manier en zijn daarom uitermate geschikt voor scenarioanalyses op lokaal en regionaal niveau ter ondersteuning van dynamisch verkeersmanagement.

Inrichtingsstudie De Bieshoek

Inrichtingsstudie “De Bieshoek”

TML stond in voor de analyse van de mobiliteitsaspecten en voerde een quickscan Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse uit voor dit project.

uitstoot van niet-verbrandingsdeeltjes

Overzicht van recente studies en beleid met betrekking tot de niet-uitlaatemissies van deeltjes als gevolg van de slijtage van remmen, banden en het wegdek

De uitstoot van niet-verbrandingsverontreinigende stoffen van voertuigen is de afgelopen twee decennia toegenomen. Dit omvat de uitstoot van remslijtage, bandenslijtage en wegslijtage.

Investeringen in de EU energiesector

Energiekosten, belastingen en het effect van overheidsinterventies op investeringen

Energiekosten, belastingen en het effect van overheidsinterventies op investeringen

Transportmodellen voor luchtkwaliteit

Transportmodellen voor luchtkwaliteit

Nieuwe luchtkwaliteitsmodellen vereisen een nieuw type input met een hogere mate van ruimtelijke detaillering. Het knelpunt lijkt te liggen in de inschatting van het transportvolume op een fijnmazige kaart en de kwaliteit van de kaart met betrekking tot de geolocatie van de wegen.

20009

Microsimulatie Ninovesteenweg Aalst

Opmaak voertuigafhankelijke lichtenregeling en microsimulatie van de deelkruispunten N405 Ninovesteenweg x Nachtegaalstraat x Industrielaan in Aalst

 beeld: https://wegenenverkeer.be/

Ombouwen A12 tot primaire weg

TML bestudeert als deel van Team A12 de herinrichting van de A12 om de veiligheid en doorstroming voor alle verkeersdeelnemers te verbeteren.

201081

Mobiliteit op vakantie voor mensen met een drempel

Onderzoek naar haalbare mobiliteitsoplossingen voor Vlaanderen.

wecount raamfoto

WeCount

Met WeCount willen we burgers in beweging zetten om het voortouw te nemen in het aanmaken van gegevens, bewijs en kennis over mobiliteit in hun eigen buurt en straat. In het project staan vijf casestudies centraal die plaatsvinden in Madrid, Ljubljana, Dublin, Cardiff en Leuven. Voor die casestudies zetten we een aantal methodieken in uit de ‘citizen science’ om aan co-creatie te doen en maken we gebruik van innovatieve, goedkope en geautomatiseerde verkeerstellingssensoren.

spoorweg

MKBA verduurzaming spoorvervoer

[Nieuwe studie] In opdracht van de FOD Mobiliteit en Vervoer voerde TML een kosten-batenanalyse uit naar het verder verduurzamen van het spoorvervoer, door het verder afbouwen van de niet-geëlektrificeerde delen van het spoornetwerk.

bushalte

Mobiscore

[Vervolgstudie] Een half jaar na de lancering van de Mobiscore voerde TML, i.s.m. het Departement Omgeving, een grondige analyse uit. Op basis daarvan zullen we voorstellen doen om tot een verbeterde Mobiscore te komen die beter aansluit bij de beleidsdoelstellingen.

Teamfoto TML

Vacatures

Als onderzoeker bij Transport & Mobility Leuven kom je terecht binnen een multidisciplinair team en werk je mee aan onderzoeksprojecten op Europees en nationaal niveau.
Momenteel zijn we op zoek naar een Verkeerskundige.

BMA

Transport & Mobility Leuven wint Business Mobility Awards

Maandag 23 november 2020 maakte Vlaams minister van mobiliteit, Lydia Peeters, bekend dat Transport & Mobility Leuven de Business Mobility Award heeft gewonnen in de categorie kleine en middelgrote bedrijven.

Baanbrekende Werkgever '21

Transport & Mobility Leuven tekent charter Baanbrekende Werkgever

Onlangs tekende Transport & Mobility Leuven het charter van Baanbrekende Werkgever '21.
Om als werknemer goed te functioneren in een organisatie is het belangrijk dat er voldoende aandacht is voor de fysieke en mentale gezondheid van de werknemer. Vertrouwen hebben in je werknemers om hybride werken mogelijk te maken is één van de factoren die hier toe bijdraagt.

groepsfoto API

Transport & Mobility Leuven wint API van het jaar met Telraam

De open data-toepassing zorgt ervoor dat burgers, overheden en studiebureau’s meer gedetailleerde informatie kunnen opvragen voor de actieve Telramen of deelelementen ervan.

Thesisprijs2021

TML-Thesisprijs 2021

Heb je dit jaar of vorig jaar een masterthesis afgerond over verkeer en transport, veiligheid, transport en ruimtelijke planning, transporttechnologie of vrachtvervoer aan een Belgische universiteit of hogeschool?
Als vooraanstaand studiebureau met nauwe banden met de KU Leuven willen wij innovatief onderzoek een duwtje in de rug geven! Klaar om met je onderzoek in de kijker te staan?
Meld je dan aan voor de TML-Thesisprijs 2021! Indienen kan tot en met 21 juli 2021.

TMLTALK8rescale

TML Talks #8

Hoe (multi)modaal is duurzame logistiek intussen?
In deze 8ste TML Talks nemen we duurzame logistiek onder de loep.

change

Distributieve effecten van een regionale kilometerheffing in Vlaanderen

Tegenstanders van rekeningrijden uiten vaak hun bezorgdheid over de billijkheid van dit systeem. Op basis van een uitgebreide studie tonen wij aan dat de kosten en baten vooral afhangen van het profiel van de autogebruiker en niet van het inkomen, zodat huishoudens met een gemiddeld autogebruik over het algemeen voordeel hebben.

© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign