Fiets

Het fietsgebruik nam de afgelopen jaren beduidend toe. De exponentiële stijging van het aantal e-bikes, speedelecs en de groei van fietslogistiek versterken bovendien het huidige en toekomstige belang van de fiets. Meer fietsers brengen nieuwe uitdagingen met zich mee. Zo zijn fietsinfrastructuur, sensibilisering, gecombineerde mobiliteitsoplossingen en diefstalpreventie belangrijke onderzoeksthema’s. 
TML heeft niet gewacht op deze fiets-boom en de erbij horende uitdagingen om beleidsmakers te ondersteunen bij hun fietsbeleid. Al ruim tien jaar maakt TML studies die objectief de maatschappelijke meerwaarde van de fiets onderbouwen en aangeven hoe beleidsmakers fietsbeleid concreet vorm kunnen geven. TML doet dit in projecten in Vlaanderen, Brussel, Wallonië en Europa. Ook de TML bedrijfsmobiliteit is doordrongen van de fiets. Al die ervaring en kennis brengen we mee naar uw project- en onderzoeksvraag zodat we die zo goed mogelijk beantwoorden.

Recente projecten

Weergavefilter
Woonontwikkelingsgebied Wijgmaal

Woonontwikkelingsgebied Wijgmaal

Ondersteunende mobiliteitsstudie voor de opmaak van het inrichtingsplan voor het woonontwikkelingsgebied Wakkerzeelsebaan - U...

20044-webfoto

Evaluatiekader tijdelijke verkeersmaatregelen

Veel steden en gemeenten realiseerden tijdelijke fietsinfrastructuur of namen verkeersmaatregelen omwille van COVID-19. Om di...

snelweg België

Kansenrapport slimme/duurzame mobiliteit in België

Opportuniteiten voor slimme mobiliteit op de Belgische markt.

18029_scheldekaaien_centraal1

Stadsvernieuwingsproject Scheldekaaien

Vernieuwende visie over de Scheldekaaien als verbinding tussen stad en water en als knooppunt van de stedelijke multimodale b...

fietser

Objectieve behoefteanalyse-tool fietsinfrastructuur

(Her)ontwikkeling van de tool om investeringen aan de fietsinfrastructuur te prioriteren.

Cover 'Fietsbeleid brengt op'

Maatschappelijke baten & kosten van fietsen

Inhoudelijke ondersteuning bij het uitwerken van een brochure in verband met de maatschappelijke baten en kosten van fietsen

villo deelfietsen Brussel

Benchmarkstudie (elektrische) fietsdeelsystemen

Kunnen elektrische fietsen het gebruik van de Brusselse deelfietsen verhogen?

fietstunnel

Fietsdatabank

Een kennisdatabank met beste praktijken uit binnen- en buitenland

https://pixabay.com/nl/users/mirceaianc

Werkgelegenheidspotentieel van fietsen

Een studie over het scheppen van banen in de Europese fietssector

fietser

Fietsen in Brussel, wat brengt het op?

Inschatting van de directe en indirecte effecten bij een aandeel van 20% fietsen

fiets

Fietsen in Wallonië, wat brengt het op?

Inschatting van de directe en indirecte effecten van fietsen vandaag en in de toekomst

Bike Train Bike

BiTiBi

Naadloos energie-efficiënt vervoer van deur tot deur door fiets en trein te combineren.

© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign