MKBA verduurzaming spoorvervoer

19077
Van 2019 tot 2020
Transport via spoorwegen leidt tot veel lagere emissies van broeikasgassen en andere polluenten dan vergelijkbaar transport via de weg, binnenvaart of lucht. Dit voordeel is nog prominenter indien de spoorlijnen geëlektrificeerd zijn. In België (en binnen Europa) is vervoer via spoor de enige transportmodus die bijna volledig elektrisch wordt aangedreven. De verdere ontwikkeling van het vervoer via spoor in België is een essentieel onderdeel van het Energie-Klimaatplan 2021-2030.

Het doel van deze studie is om een kosten-batenanalyse uit te voeren naar het verder verduurzamen van het spoorvervoer, door het verder afbouwen van de niet-geëlektrificeerde delen van het spoornetwerk.
Hierbij wordt gekeken naar 3 opties:
1) volledige elektrificatie van het Belgische spoornetwerk, met enkel nog gebruik van elektrische treinen
2) gebruik van waterstoftreinen als vervanging van dieseltreinen op niet-geëlektrificeerde delen
3) het gebruik van hybride treinen met batterij en pantograaf
Daartoe zal TML de volgende taken uitvoeren:

1. Literatuuronderzoek en verzameling kengtallen, met focus op:
- Algemene principes en referenties die aan de grondslag liggen bij het beoordelen van infrastructurele spoorprojecten naar verduurzaming/elektrificatie.
- Duidelijke criteria en kentallen voor de kosten die gepaard gaan met de elektrificatie, met name de investering in bekabeling, de aanschaf van nieuwe treinen
-Kengetallen die als input kunnen dienen voor de ontwikkeling van het evaluatiekader.

2. Taak 2: Ontwikkeling en toepassing evaluatiekader
Tijdens deze taak ontwikkelen we het evaluatiekader. We maken hierbij gebruik van de ervaring die TML heeft ontwikkeld bij andere MKBA's van spoor en transportinfrastructuur in het algemeen.

3. Taak 3: Gevoeligheidsanalyse
In deze taak passen we het evaluatiekader dat werd ontwikkeld in taak 2 verder toe en bekijken we de gevoeligheid van deze resultaten voor de gemaakte aannames.
Resultaat van deze taak is een doorrekening van alle projectalternatieven en een sensitiviteitsanalyse.

 

Periode

Van 2019 tot 2020

Opdrachtgever

FOD Mobiliteit en Vervoer

Ons team

Griet De Ceuster, Sebastiaan Boschmans, Eef Delhaye, Christophe Heyndrickx
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign