CIVITAS SATELLITE

14111
Van 2016 tot 2020
E-Course
[E-course] Do you want to learn more about cooperation in regional mobility planning? OnMonday 20 April, we successfully kicked off our CIVITAS SATELLITE e-course on regional,mobility planning, with more than 80 participants!
Interested? Sign-up and join us for the next webinars! Info & registrations
-------

In het kader van het HORIZON 2020 programma richt CIVITAS 2020 zich op innovatie in energie-efficiënte stedelijke mobiliteit en transport. De Europese Commissie ondersteunt daarbij enerzijds demonstratieprojecten waarin steden samenwerken om maatregelen op een innovatieve wijze te implementeren en te leren van de implementatieprocessen en de bereikte impact ervan. Anderzijds worden ook innovatie- en onderzoeksprojecten ondersteund die zich richten op specifieke mobiliteitsthema’s binnen de duurzame ontwikkeling van de Europese steden.

Het CIVITAS SATELLITE project coördineert en ondersteunt de lopende CIVITAS 2020 projecten op vlak van evaluatie, promotie van hun resultaten, uitwisseling van kennis en verdere uitbouw van de CIVITAS community. Het project loopt van 1 juli 2016 tot 1 maart 2021.

TML is verantwoordelijk voor de uitwerking van het kader en richtlijnen voor de evaluatie van de projecten. Het bestaande kader voor de demonstratieprojecten van de steden wordt daarbij geactualiseerd,  uitgebreid en efficiënter gemaakt. Er zal ook samengewerkt worden met de innovatie- en onderzoeksprojecten om ook hun evaluatieresultaten toegankelijk te maken en voor deze een toekomstig kader op te stellen.

Periode

Van 2016 tot 2020

Opdrachtgever

Europese Commissie, CIVITAS 2020

Partners

Polis, Rupprecht Consult, EUROCITIES, ICLEI European Secretariat, Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, Union Internationale des Transports Publics

Ons team

Bregtje Proost, Lars Akkermans, Tim Breemersch, Eef Delhaye, Evelyn De Wachter, Dirk Engels, Wouter Florizoone, Gitte Van Den Bergh
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign