CIVITAS SATELLITE

14111
Van 2016 tot 2020

Nieuwe gids voor een veerkrachtigere en robuustere stedelijke mobiliteitsplanning

Steden en regio's reageren op de COVID-19 pandemie met nieuwe en innovatieve vervoersoplossingen. Hierbij rijst de vraagt wat de lessen voor duurzame mobiliteitsplanning op lange termijn zijn.
Duurzame stedelijke mobiliteitsplanning (SUMP) is een strategische en geïntegreerde aanpak om de complexiteit van het stedelijk vervoer aan te pakken. In heel Europa streven lokale overheden en hun private partners naar duurzame oplossingen voor personen- en goederenvervoer die toegankelijke, veilige en betaalbare mobiliteit bevorderen en tegelijk stroken met de Europese doelstellingen inzake emissiereductie in het kader van de Green Deal. 
Als onderdeel van de coördinatie- en ondersteuningsactie CIVITAS SATELLITE en gesteund door projecten van het CIVITAS-initiatief, werd een themagids samengesteld, "Planning for More Resilient and Robust Urban Mobility". TML stond in voor het hoofdstuk Opvolging en Evaluatie en het hoofdstuk  over Veiligheid.
Op basis van de lessen die tijdens de COVID-19 pandemie zijn geleerd, worden mogelijke manieren geschetst om de overgang naar veerkrachtigere en duurzamere stedelijke mobiliteitssystemen te versnellen en beter voorbereid te zijn op eventuele toekomstige crisissen.
De thematische gids introduceert het concept veerkracht van stedelijke mobiliteit en toont het belang van de integratie ervan in het SUMP-proces.
De gids presenteert een reeks casestudies uit verschillende steden zoals Dublin, Madrid, Rotterdam en Helsinki, waarbij wordt onderzocht hoe baanbrekende CIVITAS-projecten zoals ReVeal, Handshake, SPROUT en Park4SUMP op verschillende gebieden werken aan de vergroting van de veerkracht van steden. De gids onderzoekt ook de uitdagingen, bereikte doelen en ervaringen.
Lees de publicatie hier

In het kader van het HORIZON 2020 programma richt CIVITAS 2020 zich op innovatie in energie-efficiënte stedelijke mobiliteit en transport. De Europese Commissie ondersteunt daarbij enerzijds demonstratieprojecten waarin steden samenwerken om maatregelen op een innovatieve wijze te implementeren en te leren van de implementatieprocessen en de bereikte impact ervan. Anderzijds worden ook innovatie- en onderzoeksprojecten ondersteund die zich richten op specifieke mobiliteitsthema’s binnen de duurzame ontwikkeling van de Europese steden.

Het CIVITAS SATELLITE project coördineert en ondersteunt de lopende CIVITAS 2020 projecten op vlak van evaluatie, promotie van hun resultaten, uitwisseling van kennis en verdere uitbouw van de CIVITAS community. Het project loopt van 1 juli 2016 tot 1 maart 2021.

TML is verantwoordelijk voor de uitwerking van het kader en richtlijnen voor de evaluatie van de projecten. Het bestaande kader voor de demonstratieprojecten van de steden wordt daarbij geactualiseerd,  uitgebreid en efficiënter gemaakt. Er zal ook samengewerkt worden met de innovatie- en onderzoeksprojecten om ook hun evaluatieresultaten toegankelijk te maken en voor deze een toekomstig kader op te stellen.

Periode

Van 2016 tot 2020

Opdrachtgever

Europese Commissie, CIVITAS 2020

Partners

Polis, Rupprecht Consult, EUROCITIES, ICLEI European Secretariat, Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, Union Internationale des Transports Publics

Ons team

Bregtje Proost, Lars Akkermans, Tim Breemersch, Eef Delhaye, Evelyn De Wachter, Dirk Engels, Wouter Florizoone, Gitte Van Den Bergh
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign