Concurrentiepositie Short Sea Shipping

09.39 / 16067
Van 2009 tot 2010
TML en NECL analyseerden in dit project de marktpositie van Short Sea Shipping (SSS) en beoordeelden het effect van de vijf verschillende beleidsscenario's op de concurrentiepositie, zowel kwantitatief als kwalitatief. Dit project had drie grote doelen:

- Het inschatten van het effect van een beperkte groep van beleidsmaatregelen gericht op het verbeteren van de milieuprestatie van SSS op
- Transportkosten
- Transportvolumes
- Emissies
- Het inschatten van het belang van niet-financiële elementen bij de beslissing om voor een bepaalde modi te kiezen, en hoe deze de resultaten van de vorige berekeningen zouden beïnvloeden.
- Een beoordeling van het potentiële effect op de Europese invoer en uitvoer.
In een eerste stap werd de kostenstructuur bepaald voor de verschillende relevante modi. Om het effect op volumes voor zowel SSS- als weg- en spoortransport in te schatten voor 252 oorsprong-bestemmingsparen werd een model opgezet. Dit model – dat gebruik maakt van een CES productiefunctie – laat toe om een keuze te maken tussen een route die voornamelijk SSS (en deels wegtransport) gebruikt of een route die vooral wegtransport (maar mogelijk ook deels spoor en SSS) gebruikt voor elke oorsprong-bestemming. Deze keuze hangt vooral af van de veranderingen in de kosten.

De resultaten tonen aan dat het effect op zowel de kosten als de volumes sterk afhangen van het scheepstype, de afstand en het type goed. Over het algemeen blijven de effecten op de modale aandelen relatief beperkt; variërend van een daling voor SSS van 1 tot 7%. Het effect op emissies is zeer duidelijk voor alle polluenten. De kwalitatieve analyse focuste voornamelijk op mogelijke reacties van de schippers zelf, zoals het verlagen van de vaarsnelheid of het verlagen van de winstmarges. Tot slot werd er ook nog nagegaan wat het effect zou zijn op intercontinentale handel van een regulering voor SOx van 0.1% in de ECA’s. Gemiddeld gezien is de kostenstijging voor intercontinentale handel via de zee zeer beperkt en is het aandeel van zeetransportkosten in de prijzen voor de eindgebruikers zo laag dat deze regulering slechts een beperkte en verwaarloosbare stijging van de prijzen voor de eindgebruikers tot gevolg heeft.

Periode

Van 2009 tot 2010

Opdrachtgever

Europese Commissie, DG ENV

Partners

Nautical Enterprise

Ons team

Tim Breemersch, Eef Delhaye, Kris Vanherle
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign