Telraam

Betaalbare, fijnmazige verkeerstellingen van verkeersvolumes zijn essentieel voor verkeerskundige studies. In Telraam ontwikkelen we een geïntegreerde slimme toepassing met low-cost goedkope hardware en een publiek webplatform waarmee burgers zélf verkeerstellingen kunnen uitvoeren. Voetgangers, fietsers, auto’s en zwaar vervoer worden individueel geteld inclusief de snelheid bij passage aan de telsensor. Deze gegevens zijn dan bruikbaar voor o.a. verkeerstechnische studies. Burgers en burgergroepen krijgen op deze manier objectief cijfermateriaal om in dialoog te gaan met hun lokale overheid. Het vervolg is het aanpassen van de rijrichting, de herinrichting van de publieke ruimte, meer fietscomfort, een aanpassing aan de parkeerfaciliteiten etc.
Meer info over de geografische spreiding van de telnetwerken en hoe je als gemeente of individuele burger zelf mee kan tellen vind je op de Telraam-website: http://www.telraam.net

Recente projecten

Weergavefilter
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign