Stedelijke mobiliteit

Wij bieden diensten voor beleidsvoorbereiding op stedelijk niveau: haalbaarheidsstudies, effectenanalyses, modelsimulaties etc. Ons onderzoek is multidisciplinair: van verkeersveiligheid, parkeren en geluidhinder tot prijsbeleid, verkeersmanagement en luchtkwaliteit.

Recente projecten

Weergavefilter
ClairCity poster

ClairCity

Vermindering van luchtvervuiling in steden; waarbij de burger centraal staat.

LOGO CIVITAS SATELLITE

CIVITAS SATELLITE

Coördinatie van de innovatie- en onderzoeksprojecten in het kader van CIVITAS 2020.

CIVITAS PORTIS picture

CIVITAS PORTIS

Demonstratie van innovatieve duurzame mobiliteitsmaatregelen in Europese steden.

masterplan Zele

Masterplan Zele

Opmaak van een masterplan voor het kerngebied Zele.

luchtfoto Antwerp Expo

PlanMER-screening Antwerp Expo

Mobiliteitsanalyse ter ondersteuning voor planMER-screening Antwerp Expo

MER-plan A102 R11

Plan-MER A102/R11bis

Uitwerking discipline Mobiliteit in de plan-MER voor de Antwerpse tangenten A102/R11bis

Bike Train Bike

BiTiBi

Naadloos energie-efficiënt vervoer van deur tot deur door fiets en trein te combineren.

Wetstraat Brussel (bron: Pixabay)

Implementatie LEZ Brussel

Advies voor begeleidende maatregelen bij de invoering van de Brusselse lage-emissiezone.

uitlaat auto

Lage-emissiezones Antwerpen: Haalbaarheidsstudie

Haalbaarheidsstudie voor de invoering en het beheer van lage-emissiezones in de stad Antwerpen.

Treininformatieborden

HoPE

Het HoPE-project (‘Holistic Personal public Eco-Mobility’) ontwikkelde een platform voor veilige betalingen en slimme multimo...

bolder

Parkeerstrategie Scheldekaaien Noord

Uitwerken van een strategische parkeervisie voor het noordelijk deel van de Antwerpse Scheldekaaien.

Budasteenweg - picture by Wormke Grutman

Optimalisatiestudie BUDA-bedrijvenzone

TML is verantwoordelijk voor het mobiliteitsluik van de optimalisatiestudie voor de in verval geraakte BUDA-bedrijvenzone in ...

Gent post-circulatieplan; copyright Jeroen Willems

Analyse circulatieplan Gent

Grootschalige evaluatie van de effecten van de invoering van het circulatieplan voor de Gentse binnenstad.

brug Antwerpen Spoor Noord

Mobiliteitsadvies Lantis

TML is, samen met SWECO en Tractebel, een van de mobiliteitsadiviseurs voor Lantis.

ShopMob data-analyses

Mobiliteit en spitsmijden bij winkelen: analyse van datasets

villo deelfietsen Brussel

Benchmarkstudie (elektrische) fietsdeelsystemen

Kunnen elektrische fietsen het gebruik van de Brusselse deelfietsen verhogen?

Masterplan Izegem (Palmbout Urban Landscapes)

Masterplan Izegem

Uitwerking geïntegreerd masterplan voor de stad Izegem

Sint-Niklaas, Hendrik Heymanplein

Stadsvernieuwing Sint-Niklaas

Conceptbegleiding bij de herinrichting van het Hendrik Heymanplein

sneltramlijn Hasselt-Maastrict

Sneltramlijn Hasselt-Maastricht

Impact van de Sneltramlijn Hasselt-Maastricht

Strategische parkeervisie Antwerp Expo

Strategische parkeervisie voor de site Antwerp Expo

Bodartplein Leuven

Bodartplein Leuven

Geïntegreerd ontwerp van het kruispunt Koning Boudewijnlaan - Leuvense Ring

fietser in de stad

MODUM

Modellen om dynamische stedelijke mobiliteit te optimaliseren

passagier op metro met smartphone

Olympus

Sharing services voor elektrische voertuigen, gebaseerd op een B2B service platform

kaart stad Antwerpen

Parkeerstudie Stad Antwerpen

Herziening van het parkeerbeleidsplan

13.09blankenberge

Parkeeronderzoek Grote Markt Blankenberge

Parkeerbalans en parkeerduuronderzoek voor een nieuwe openbare parkeerinfrastructuur

plan 'the loop', Gent

Parkeermanagement The Loop

Geïntegreerd duurzaam parkeermanagement op de site The Loop

Pendelen per motorfiets

Impactanalyse van een verhoogd aandeel motorfietsen in het verkeer

transaid consortiumteam

TransAID

[Slotconferentie] TransAID organiseerde op 1 en 2 juli haar slotconferentie. Die focuste op de uitdagingen van geconnecteerd...

ondergrondse garage

Garage Swap

Parkeerplaatsen vervangen door alternatieven voor duurzame deelmobiliteit

ruimtelijk strategisch plan Vilvoorde

Ruimtelijk strategisch plan Vilvoorde

Visie voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Vilvoorde

stationsomgeving Lokeren (@Palmbout)

Stadsvernieuwing stationsomgeving Lokeren

Actualisatie van het masterplan Stationsomgeving en Park ter Beuken

MER verbinding N10 en R11 Krijgsbaan

Verkeerstechnische analyse voor de opmaak van een MER voor de verbinding N10 en R11 Krijgsbaan.

Microsimulatie R23

Microsimulatie Ring rond Leuven

Verkeersstudie (microsimulatie) van de Ring rond Leuven (R23)

busstation Leuven

Opmaak mobiliteitsplan vervoerregio Leuven

Opmaak gedetailleerd openbaar vervoersplan en geïntegreerd mobiliteitsplan voor vervoerregio Leuven.

merelbeke_websitebeeld

Demonstratieproject Merelbeke

Merelbeke als demonstratiegemeente voor alternatieve ruimtelijke structuren en duurzame mobiliteitssystemen.

urban transport

MOMENTUM

Ontwikkelen van een toolkit voor het modelleren van opkomende vervoersmodi en – technologieën.

Oudenaarde Santenssite ©Blauwdruk Stedenbouw

Oudenaarde Santenssite

Stedelijk masterplan voor de voormalige Santenssite in Oudenaarde

wecount raamfoto

WeCount

Burgers brengen het verkeer in hun stad in kaart

postx_image

Mobiliteitsanalyse Post X

Second opinion van de mobiliteitsanalyse voor de ontwikkeling van Post X Berchem

masterplan ontwerp

Masterplan Slachthuissite Antwerpen

TML adviseert stadsontwikkelaar AG Vespa bij de ontwikkeling van een nieuw mobiliteitsconcept voor de slachthuissite, met spe...

© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign