Spoorcorridor F

10.06
2010
Het doel van deze studie was drieledig:
  • onderzoek naar het potentieel voor toekomstige ontwikkelingen
  • identificatie van mogelijke hinderpalen bij de ontwikkeling van de spoormarkt
  • het voorstellen van specifieke maatregelen die de voorwaarden voor vrachtvervoer over spoor zouden verbeteren.
Hierbij lag de focus steeds op de corridor tussen België en Polen/Tsjechië.

Binnen deze studie lag de focus voor TML op de bestaande marktsituatie en de mogelijkheden naar de toekomst toe. Hiervoor werden de huidige en de verwachte vrachttransportstromen via het spoor tussen België en Polen en tussen België en de Tsjechische Republiek geanalyseerd. De algemene conclusie is dat huidige spoortransportvolumes op de corridor relatief laag zijn. Ongeveer 169.000 ton wordt getransporteerd via spoor naar Polen en 23.000 ton naar Tsjechië. In de richting van België wordt ongeveer 332.000 ton uit Polen en 100.000 ton uit Tsjechië via spoor getransporteerd. De toekomstige transportstromen werden geschat voor 3 scenario's (laag, midden, hoog). Deze scenario's houden echter geen rekening met specifieke ontwikkelingen in de spoortransportmarkt noch voor de corridor zelf. In het middelste scenario zien we ongeveer een verdubbeling van de transportstromen tegen 2030.

Wanneer we dit in meer detail bekijken dan zien we dat er vooral een groei is voor metalen (voor Polen en Tsjechië) en voor containertransport (tussen België en Tsjechië). De analyse naar intermodaal transport toonde aan dat het grootste potentieel aanwezig was voor spoortransport tussen België en Polen voor transport naar het centrum (Pozan-Warschau) en het zuiden (Wroclaw-Katowice), voor goederen met een lichte en zware dichtheid en voor voorzienbaar transport.

Periode

2010

Opdrachtgever

Infrabel

Partners

NEA

Ons team

Eef Delhaye, Isaak Yperman
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign