GRACE

03.27
2007
Het doel van GRACE is nieuw bewijs leveren over de gebruikskosten van de vervoerinfrastructuur voor alle vervoerswijzes, en over de gevolgen van het doorrekenen van deze kosten aan gebruikers. Dit impliceert studies om de marginale kosten van slijtage, congestie, ongevallen en milieueffecten te meten. Voor weg en spoor lag de nadruk op het vullen van de hiaten in de bestaande kennis over kosten; voor lucht en water was er veel minder om op voort te bouwen.

We gebruikten de schattingen voor externe kosten gemaakt binnen het GRACE project om het effect te analyseren van het invoeren van marginale kost beprijzing op de samenstelling van het vervoer en op de welvaart. Het TREMOVE-model is gebruikt om 3 mogelijke prijsscenario’s te analyseren. Deze scenario’s verschillen onderling in hun complexiteit. De belangrijkste resultaten zijn, onder andere:

- het is zeer moeilijk om de externaliteiten van auto’s en moto’s te internaliseren als je alleen gebruik maakt van een brandstofbelasting;
- de wijze waarop de bijkomende belastingsinkomsten gebruikt worden, is even belangrijk als de selectie van het beprijzingsscenario;
- de welvaartsbaten komen voornamelijk van de daling in externe ongevalkosten, de daling in externe congestiekosten en van het goed gebruik van de bijkomende belastingsinkomsten;
- de beprijzingsscenario’s die hier gebruikt werden, houden geen rekening met de volledige mix aan mogelijke instrumenten. Sommige externe factoren zoals ongevallen hebben nood aan fijnere instrumenten zoals boetes voor snelheidsovertredingen of dronkenschap opdat de bestuurder rekening houdt met de sociale kost van zijn gedrag.
Voor meer details verwijzen we naar Deliverable 9.

Periode

2007

Opdrachtgever

Europese Commissie, Zesde Kaderprogramma

Partners

University of Leeds (UK), VTI (Zweden), Universiteit Antwerpen, DIW (Duitsland), ISIS (Italië), KU Leuven, adpC, Aristotle University of Thessalonika (Griekenland), BUTE (Hongarije), Christian-Albrechts University (Duitsland), Ecoplan (Zwitserland), IER University of Stuttgart (Duitsland), University of Las Palmas (Spanje) en Uniwersytet Gdanski (Polen)

Ons team

Griet De Ceuster, Eef Delhaye
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign