MKBA R0-Noord

18074
Van 2019 tot 2021
De Vlaamse overheid heeft plannen om de Ring rond Brussel (R0) her in te richten. Ter voorbereiding hiervan wordt o.a. een MKBA gemaakt in 2 fasen (loops). Momenteel is loop 1 afgerond en werd loop 2 opgestart.

De Ring rond Brussel (R0) is oude en verouderde infrastructuur. De verschillende vakken van de Ring werden geleidelijk aan aangelegd. Het eerste wegvak, tussen Strombeek-Bever en Groot-Bijgaarden, werd reeds geopend in 1958, ter gelegenheid van EXPO 58. Gezien de periode van zijn aanleg is de Ring zeer sterk op de auto gericht, waarbij bewegingen over of onder de ring nauwelijks ruimte laten voor andere weggebruikers en de ring een barrière vormt. Wat verkeersveiligheid betreft is de infrastructuur niet conform de huidige regels aangelegd. Bovendien functioneert de ring momenteel niet goed voor de huidige verkeersvolumes. De weg is een belangrijke verkeersader van en naar Brussel, maar ook voor het verkeer dat rond Brussel heen moet. Vandaag is er op de Ring dagelijks congestie – ook buiten de spits en in het weekend. Daarnaast gebeuren er regelmatig ongevallen wat de congestie weer versterkt. Dat zorgt dan weer voor sluipverkeer en een verminderde leefbaarheid in de omliggende gemeentes.

De herinrichting van de R0-Noord, van verkeerswisselaar R0 x E40 in Groot-Bijgaarden tot en met de verkeerswisselaar R0 x E40 in Sint-Stevens-Woluwe, wordt in haar geheel beschouwd met het oog op de opmaak van een nieuw Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) om de nodige bestemmingswijzigingen voor deze ruimtelijke herinrichting te verankeren.

Het Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Ruimtelijke herinrichting van de Ring rond Brussel (R0) - deel Noord’ verloopt in verschillende fasen. In de eerste fase (loop 1) werd al heel wat studiewerk gedaan, zoals een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA), een plan-Milieu-effectenrapport (plan-MER), het Ruimtelijk Veiligheidsrapport (RVR), de Verkeersveiligheidseffectenbeoordeling (VVEB) en de future proof screening. Sowieso wordt dit alles begeleid en ondersteund vanuit het ontwerpend onderzoek dat binnen De Werkvennootschap wordt gevoerd. Het resultaat daarvan is te vinden in de scopingnota van loop 2, die in het Nederlands en Frans te vinden is op de website van het Departement Omgeving.

Ons werk bestaat uit het opmaken van de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). De MKBA van loop 1 is afgerond, en die van loop 2 is in opmaak.

In de MKBA worden de maatschappelijke kosten en baten verbonden met het plan op systematische wijze naast elkaar gezet. Het woord “maatschappelijk” wijst erop dat de kosten en baten geanalyseerd worden vanuit het standpunt van de maatschappij. Het zijn dus niet enkel de financiële effecten die geanalyseerd worden. Ook elementen met een waarde voor de maatschappij zoals milieu, veiligheid, betrouwbaarheid, landschap etc. worden mee in rekening genomen. Deze berekeningen zijn in detail gemaakt en worden vervolgens verdisconteerd tot één saldo dat het maatschappelijk rendement van de planalternatieven uitdrukt.

De algemene conclusie van loop 1 is dat het G1A2 planalternatief het beste scoort, iets beter dan het G2A1 alternatief. Het G3A1 alternatief scoort het slechtste, met een amper positief baten saldo. Dat komt vooral door het verschil in bereikbaarheids- of mobiliteitsbaten. G2A1 scoort dan weer iets beter dan G1A2 op het gebied van verkeersveiligheid.
De externe kosten op emissies scoren over de hele lijn matig, met negatieve baten voor emissies, en duidelijk positieve baten voor leefomgeving betreft, zien we duidelijke baten. De externe kosten op natuur laten een gemengd beeld zien.

Ons rapport kan je vinden in de downloadsectie van deze pagina.
 

Periode

Van 2019 tot 2021

Opdrachtgever

De Werkvennootschap

Ons team

Griet De Ceuster, Eef Delhaye, Christophe Heyndrickx, Stef Tourwé
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign