Onze expertise

Transport & Mobility Leuven NV (TML) voert beleidsondersteunend onderzoek uit. Het is onze missie de samenleving vooruit te helpen door wetenschappelijk onderbouwde analyses aan te bieden. Daarbij steunen we sterk op kwantitatief onderzoek: rekenmodellen, statistische analyses, simulaties, prognoses.
Onze werkdomeinen zijn verkeer, personen- en goederenvervoer en de daarmee samenhangende economische impact en milieuproblemen. Net die integratie tussen mobiliteit, economie en milieu maakt ons uniek in Europa.
kruispunt

Verkeersmanagement

Het analyseren van verkeersstromen geeft veel informatie over het hoe en waarom van bepaalde knelpunten en geeft dieper inzic...

parkeerbord

Stedelijke mobiliteit

Wij bieden diensten voor beleidsvoorbereiding op stedelijk niveau: haalbaarheidsstudies, effectenanalyses, modelsimulaties et...

tram

Duurzaam mobiliteitsbeleid

Het analyseren van de ontwikkelingen in de mobiliteit is een van onze kernexpertises. Het gaat daarbij niet alleen om het mon...

verkeersborden

Verkeersveiligheid

Transport & Mobility Leuven deed verscheidene studies over verkeersveiligheid.

file

Emissies van transport

We hebben sinds onze oprichting in 2002 veel projecten uitgevoerd op het gebied van emissies en luchtkwaliteit van verkeer. Z...

euromunten

Economie en prijsbeleid

Het gebruik van economische instrumenten voor het beïnvloeden van het verkeers- en vervoersgedrag wordt belangrijker. Dit zo...

output datamodel

Data Enrichment Group

Onze Data Enrichment Group werd opgericht om patronen te ontdekken als opportuniteiten voor bedrijven. Gegevensverrijking (&...

trein

Spoor

Transport & Mobility Leuven deed talloze studies over spoorvervoer. Onder andere strategieën om spoorvervoer en logi...

vliegtuig

Luchtvaart

containerschip

Binnenvaart en zeevaart

Transport & Mobility Leuven deed verscheidene studies over binnenvaart en zeevaart; o.a. betreffende emissies, modal shif...

vrachtwagens

Vrachtwagens

Transport & Mobility Leuven deed verscheidene studies over vrachtwagens. Onder andere strategieën om vrachtvervoer over d...

nachtbeeld snelweg

Smart Mobility

Transport & Mobility Leuven heeft de voorbije jaren een prominente rol gespeeld in projecten betreffende intelligente tra...

fietsen

Fiets

Het fietsgebruik nam de afgelopen jaren beduidend toe. De exponentiële stijging van het aantal e-bikes, speedelecs en de...

parkeren

Parkeren

TML heeft een uitgebreide expertise omtrent alle facetten van parkeeronderzoek. Voorbeelden hiervan zijn inzichtelijke parkee...

© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign