Rijbeperkingen vrachtwagens

08.16
Van 2009 tot 2013
Het doel van dit project was inzicht te verkrijgen in de mate waarin vrachtwagens, met een totaal gewicht van meer dan 3,5 ton, geconfronteerd worden met rijbeperkingen in het internationaal vervoer over de weg.
Nationale, regionale en lokale overheden leggen immers verschillende vormen van rijbeperkingen op voor het transit goederenvervoer. Het gaat hier zowel om "vaste datum" als "niet-vaste datum" rijbeperkingen. Een nacht-, zondags- of weekendverbod zijn voorbeelden van vaste beperkingen. Variabele rijbeperkingen kunnen gelinkt zijn aan weers- of verkeersomstandigheden. De beperkingen belemmeren het internationaal goederenvervoer over de weg en maken de planning van de vervoerders veel complexer.
Het eerste belangrijke resultaat van dit onderzoek is een duidelijk en goed gestructureerd overzicht van rijverboden die het internationale goederenvervoer met zware vrachtwagens belemmeren. Een tweede resultaat is de beoordeling van de directe en indirecte effecten van deze beperkingen op de Europese vervoersmarkt.
De berekeningen laten zien dat de directe effect op de kosten van een “vaste-datum” (bijvoorbeeld het niet rijden op zondag) rijverbod beperkt is. Verschillende scenario's en case studies toonden aan dat, als de rijbeperking effectief was, de gevolgen van deze beperking op de reiskosten minder dan een 5% stijging waren. Dit beperkte effect is grotendeels te danken aan de slimme routeplanning waarin rijverboden werden vermeden of verwerkt in bijvoorbeeld de verplichte rusttijden. De meer indirecte (kosten) effecten van deze soort rijbeperkingen zijn ook beperkt. Als de beperking kan voorzien worden, dan heeft het transportbedrijf ruim de tijd om de juiste afspraken te maken om mogelijke vertragingen te compenseren. In tegenstelling tot de “vaste datum” rijbeperkingen kunnen “niet-vaste datum” rijbeperkingen (bijvoorbeeld een weersbeperking) wel zeer verstorend werken. Hoewel de directe kostprijs van deze beperkingen zeer beperkt zijn, en berekeningen een kostenstijging van minder dan 2% tonen, kan de levering van de lading aanzienlijk vertraagd worden. Als deze vertraging niet voorzien was, dan kunnen de indirecte kosten onevenredig hoog zijn.
In gevallen waarin de communicatie (van de aanpassing) van een rij-beperking niet optimaal is, kan wel een sterk negatief effect verwacht worden voor de transportsector. De procedures voor de planning van de vervoerders kunnen ernstig verstoord worden met een sub-optimale planning van programma's als gevolg. Voorbeelden werden onderzocht en lieten onder andere zien dat de aanpassing soms alleen meegedeeld werd in de eigen taal.

Periode

Van 2009 tot 2013

Opdrachtgever

European Commission - DG MOVE

Partners

NEA (lead), TNO

Ons team

Eef Delhaye
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign