Wegwerken drempels voor bundeling van goederenstromen per spoor

18021
Van 2018 tot 2019
De modale verschuiving blijft een kernpunt van het mobiliteitsbeleid in Vlaanderen. In deze studie onderzoeken we of het haalbaar is met een beperkte subsidie bedrijven te ondersteunen in het bundelen van goederenstromen, met de bedoeling deze dan op het spoor te zetten. Het onderzoek verloopt in 3 fases. Als eerste onderzoeken we de modaliteiten van een gelijkaardige subsidie die in Nederland in 2012 werd toegekend, maar na een negatieve evaluatie niet werd verdergezet. We spreken onder meer met opdrachtgever en begunstigden van de subsidie, en doen ook een literatuurstudie naar andere gelijkaardige mechanismes in andere landen. In de tweede fase richten we ons op Vlaanderen. Daarbij brengen we eerst de bestaande toestand in kaart, op vlak van infrastructuur en op vlak van logistieke organisatie – dat laatste via gesprekken en workshops met de betrokken actoren (verladers en vervoerders), om zo de bestaande drempels voor bundeling van goederenstromen per spoor te ontdekken. Daarna onderzoeken we hoe deze drempels kunnen weggewerkt worden, en of een beperkte subsidie (die valt onder de Europese de-minimis regeling voor staatssteun) hiertoe kan bijdragen. We voeren een impactschatting uit van deze mogelijke subsidie op de Vlaamse bedrijven, de overheid en de maatschappij. Als laatste aspect van de studie bestuderen we ook de juridische aspecten. De modaliteiten van de de-minimis clausule worden onderzocht, maar we bereiden ook de juridische onderbouwing van een subsidieregeling voor, en werken een concept aanvraagformulier uit. TML coördineert als projectleider en leidt de eerste taak (literatuur en onderzoek Nederlandse casus). In de tweede taak rond de mogelijke Vlaamse uitwerking ondersteunt TML taakleider TRI-VIZOR, en we ondersteunen het juridische luik.

Periode

Van 2018 tot 2019

Opdrachtgever

Departement MOW

Partners

TRI-VIZOR, Ben Van Houtte, Eric Van Hooydonk Advocaten

Ons team

Tim Breemersch, Eef Delhaye, Bruno Van Zeebroeck
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign