Lage-emissiezones Brussel

10.53
In deze studie onderzochten we de potentiële effecten van het instellen van lage-emissiezones in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In een literatuurstudie werden vijft Europese steden beschouwd die een lage-emissiezone ingevoerd hebben. Op basis hiervan werd de relevantie en haalbaarheid voor lage-emissiezones in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geëvalueerd.

In verschillende scenario’s werden de effecten van lage-emissiezones doorgerekend op vlak van verkeersstroomherverdeling, samenstelling van het lokale wagenpark, verkeersemissies en luchtkwaliteit. Prognoses werden gemaakt naar 2015 en 2020. Ook de socio-economische effecten werden in kaart gebracht. We bestudeerden de kosten en de mogelijke obstakels die gepaard gaan met de invoering van lage-emissiezones. We stelden ook een aantal flankerende maatregelen voor, die de effectiviteit van lage-emissiezones kunnen bevorderen.

Periode

2011

Opdrachtgever

Leefmilieu Brussel (voorheen BIM)

Partners

/

Ons team

Eef Delhaye, Filip Vanhove
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign