ISEEM-Benelux

09.05
Van 2009 tot 2010
TML realiseerde in 2008 een bijzonder uitgebreid regionaal economisch model voor België, ISEEM genoemd. Dit model is toegelegd op het analyseren van economisch beleid gericht op duurzaamheid.

Het idee van dit project was om verder te bouwen op het ISEEM model, maar met verregaande veranderingen aan de modelmethodologie en database, om ons in staat te stellen transportbeleid op internationaal niveau te gaan doorrekenen. In deze fase beperken we ons tot de Benelux-landen, omdat dit een Europese regio is die een historie heeft van gemeenschappelijk beleid en bestaat uit landen met een vergelijkbare grootte. Bovendien is er een vrij omvangrijke database met regionale gegevens beschikbaar op Benelux niveau.

Met ISEEM-Benelux wordt het mogelijk om grensoverschrijdende effecten te analyseren. De modelstructuur is aangepast om op langere termijn andere regio’s, in Frankrijk en Duitsland op te nemen. We voorzien om de transportsector in het nieuwe ISEEM-Benelux model, gedetailleerder uit te werken en rekening te houden met verschillende types transport, zowel op regionaal, nationaal als internationaal niveau. Daarnaast moet het mogelijk zijn om de emissies en externe kosten van transport in groter detail te implementeren in het model.

ISEEM-Benelux is in staat om de effecten op de economie en de maatschappij weer te geven van investeringen in infrastructuur (weg, spoor of binnenwaters) en veranderingen in transportbeleid op verschillende niveaus. De resultaten worden gegeven als veranderingen in een uitgebreide set van socio-economische indicatoren, voor de hele Benelux, afzonderlijke landen en voor specifieke regio’s.

Periode

Van 2009 tot 2010

Opdrachtgever

IWT, TML

Partners

/

Ons team

Eef Delhaye, Christophe Heyndrickx
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign