ISEEM

ISEEM staat voor geIntegreerd, Spatio-Economisch en Ecologisch Model. ISEEM werd ontwikkeld door Transport & Mobility Leuven, in samenwerking met de Universiteit van Gent, het Federaal Planbureau en de Facultés Universitaires de Namur. De ontwikkeling van het model gebeurde in opdracht van het Federaal instituut voor wetenschap en technologie (FWT/Belspo). In een tweede project voor IWT werd het ISEEM model verder uitgebouwd door TML en uitgebreid naar de Benelux.

Het ISEEM model behoort tot de categorie van dynamische en regionale algemeen evenwichtsmodellen. Deze modellen stellen de economie van een land of gebied voor, op basis van kennis over handel, regionale economie en micro-economische theorie. De belangrijkste basisgegevens van het model zijn parameters die het gedrag van consumenten en bedrijven bepalen, een initiële dataset van monetaire transacties en handel binnen de economie en gegevens over het transportnetwerk. Het model beschrijft het gedrag van een aantal ‘representatieve agenten’. Deze zijn consumenten, producenten, de overheid, transportfirma’s en investeerders. De agenten van ons model werken, wonen, exporteren en importeren goederen en diensten, betalen en innen belastingen, kopen transportdiensten en verplaatsen zich tussen de regio’s van het model. Hun gedrag wordt afgeleid uit de micro-economische theorie, die de grondslag vormt van ISEEM.

Het model is ‘in evenwicht’, wat betekent dat productie en consumptie in balans zijn en dat alle productiefactoren (kapitaalgoederen, arbeid en energie) gebruikt worden. We nemen aan dat de dataset van het model in de beginsituatie een oplossing vormt van het model. De wiskundige formules van het model worden dus in lijn gebracht met de gegevens uit de database, waardoor het model de ‘basissituatie’ of baseline repliceert. Een modelsimulatie is in principe het inbrengen van een kleine afwijking in de basissituatie, waarna een krachtig oplossingsalgoritme een nieuw ‘evenwicht’ berekent.

De toepassing van ISEEM verloopt in een aantal logische stappen. Een concrete beleidsvraag wordt eerst vertaald naar een verandering in economische parameters die door het model gebruikt worden. Zo kunnen de effecten van een nieuwe belasting of subsidie geëvalueerd worden, de investering in (transport)infrastructuur of het effect van een verandering in de beschikbaarheid van arbeid, kapitaal of een andere productiefactor. Soms vraagt dit extra gegevens of een kleine toevoeging aan de code van het model. Daarna wordt het model gedraaid, waarna de oplossing van het model wordt vergeleken met de initiële waarden van het model.

De uitkomsten zijn in de vorm van relevante economische variabelen en indicatoren. Dit kan de productie (in monetaire waarde) van verschillende sectoren zijn, werkloosheid, welvaart van verschillende bevolkingsgroepen, consumptie, handelsverschuivingen tussen regio’s, veranderingen in pendelarbeid en transporttrips, etc. Het ISEEM model laat ook toe om effecten op verschillende inkomensklassen te onderzoeken. Daarnaast kunnen zowel de impact op energiegebruik als milieueffecten onderzocht worden.

Recente projecten

Weergavefilter
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign