Binnenvaart en zeevaart

Transport & Mobility Leuven deed verscheidene studies over binnenvaart en zeevaart; o.a. betreffende emissies, modal shift, en economische analyses.

Recente projecten

Weergavefilter

Emissies van broeikasgassen verminderen in maritiem transport

De mogelijkheden om emissie van broeikasgassen in Europees maritiem transport te verminderen

goederentrein scheepvaart

EMMOSS-model

Vlaams emissiemodel voor scheepvaart en spoorwegen

EMEPgrid

Maritieme emissiecontrolegebieden

Een nieuw trendscenario voor de emissies van zeeschepen tot 2050, inclusief de kosten die nodig zijn om de emissies te kunnen...

schip binnenvaart

ECCONET

Effecten van klimaatverandering op het binnenlandse waterwegennetwerk

Impact van de vereenvoudiging van het handelsverkeer

Vereenvoudiging van de invoer en uitvoer van containers door gebruik van een geavanceerd elektronisch systeem

containers

WereldContainerModel (WCM)

Het wereldcontainermodel in een notedop

Albertkanaal

IMMI2

Berekening van de luchtkwaliteit langs waterwegen en in de havens

COMPASS

Concurrentiepositie Short Sea Shipping

Analyse van de concurrentiepositie van Short Sea Shipping ten opzichte van wegtransport en spoorvervoer

08.31_Emissiontrading_soxnox

Marktgerelateerde instrumenten voor de vermindering van luchtvervuiling

Een evaluatie van beleidsopties voor de vermindering van luchtvervuiling door zeevaart

external_costs_maritime_transport

Externe kosten van maritiem transport

Evaluatie van de gevolgen van de herziening van MARPOL Annex VI in 2015

TML038g

IMMI

In kaart brengen van luchtvervuiling door het wegverkeer in Vlaanderen (voor NOx en PM10)

schip binnenvaart

Optimalisatie inzameling scheepsafval

Onderzoek naar een betere inzameling van het scheepsbedrijfsafval van de binnenvaart in Vlaanderen

Strategisch vrachtmodel Vlaanderen

Beleidsondersteuning doorrekeningen met het strategisch vrachtmodel Vlaanderen

Containers haven van Antwerpen - Afbeelding van HesselVisser op Pixabay

Vlaamse Knooppuntenmonitor

Verkennende studie naar een instrument voor kwantitatieve analyse van de mobiliteit in de Vlaamse vervoersknooppunten

shortseashipping_webpicture

Short Sea Shipping

Short Sea Shipping als alternatief voor wegtransport over lange afstanden

© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign