Binnenvaart en zeevaart

Transport & Mobility Leuven deed verscheidene studies over binnenvaart en zeevaart; o.a. betreffende emissies, modal shift, en economische analyses.

Recente projecten

Weergavefilter
estuaire vaart

De estuaire vaart en haar mogelijke ontwikkelingen op middellange termijn

Onderzoek naar de technische mogelijkheden om een betere dienstverlening in de estuaire vaart te bereiken

koolstofvrij maken van de Belgische zeescheepvaartsector.

Voorbereidend onderzoek over het koolstofvrij maken van de Belgische zeescheepvaartsector.

De sector van de zeescheepvaart is verantwoordelijk voor de hoogste CO2 uitstoot in de Belgische wateren. Het koolstofvrij ma...

estuairevaart

Mogelijke ondersteunende maatregelen voor estuaire vaart, binnenvaart en spoor

TML onderzoekt welke maatregelen mogelijk zijn voor de estuaire vaart, de binnenvaart en het spoor.

Containers haven van Antwerpen - Afbeelding van HesselVisser op Pixabay

Vlaamse Knooppuntenmonitor

Verkennende studie naar een instrument voor kwantitatieve analyse van de mobiliteit in de Vlaamse vervoersknooppunten

15039

Strategisch vrachtmodel Vlaanderen

Beleidsondersteuning doorrekeningen met het strategisch vrachtmodel Vlaanderen

schip binnenvaart

Optimalisatie inzameling scheepsafval

Onderzoek naar een betere inzameling van het scheepsbedrijfsafval van de binnenvaart in Vlaanderen

13.33

Emissies van broeikasgassen verminderen in maritiem transport

De mogelijkheden om emissie van broeikasgassen in Europees maritiem transport te verminderen

11_15

Impact van de vereenvoudiging van het handelsverkeer

Vereenvoudiging van de invoer en uitvoer van containers door gebruik van een geavanceerd elektronisch systeem

EMEPgrid

Maritieme emissiecontrolegebieden

Een nieuw trendscenario voor de emissies van zeeschepen tot 2050, inclusief de kosten die nodig zijn om de emissies te kunnen...

containers

WereldContainerModel (WCM)

Het wereldcontainermodel in een notedop

external_costs_maritime_transport

Externe kosten van maritiem transport

Evaluatie van de gevolgen van de herziening van MARPOL Annex VI in 2015

COMPASS

Concurrentiepositie Short Sea Shipping

Analyse van de concurrentiepositie van Short Sea Shipping ten opzichte van wegtransport en spoorvervoer

shortseashipping_webpicture

Short Sea Shipping

Short Sea Shipping als alternatief voor wegtransport over lange afstanden

08.31_Emissiontrading_soxnox

Marktgerelateerde instrumenten voor de vermindering van luchtvervuiling

Een evaluatie van beleidsopties voor de vermindering van luchtvervuiling door zeevaart

Albertkanaal

IMMI2

Berekening van de luchtkwaliteit langs waterwegen en in de havens

schip binnenvaart

ECCONET

Effecten van klimaatverandering op het binnenlandse waterwegennetwerk

goederentrein scheepvaart

EMMOSS-model

Vlaams emissiemodel voor scheepvaart en spoorwegen

© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign