SUMI

17033
Van 2017 tot 2019
Als Europa zijn beleidsdoelen wil bereiken zouden steden de impact van hun beleidsmaatregelen moeten verifiëren met behulp van passende instrumenten en gemeenschappelijke sets van indicatoren.  Alleen op deze manier zullen beleidsmakers in stedelijke gebieden, op nationaal, en op Europees niveau, vooruitgang kunnen meten en ook effectievere ingrepen kunnen doen, die op feiten gebaseerd zijn.  De ruime verspreiding van de set duurzame stedelijke mobiliteitsindicatoren, zoals voorgedragen door het World Business Council for Sustainable Development, zal hierin een belangrijke rol spelen. 

Deze studie droeg hieraan bij door:
(1) technische ondersteuning te bieden aan 50-55 stedelijke gebieden wat betreft het gebruik van de WBCSD-indicatorenset
(2) een extra referentie-uitbreiding ontwikkeld voor de WBCSD online berekeningsmodule
(3) leerzame praktijken verzameld voor de verbetering van de indicatorenset; op basis van de concrete gebruikerservaringen van de steden met de bestaande indicatoren.

Transport & Mobility Leuven nam binnen deze studie het voortouw wat betreft de gebruikte methodieken en het datamanagementluik.  Daarnaast nam TML ook de rol op van Urban Area Coach voor België, Luxemburg en Nederland. TML was gespecialiseerd in de ontwikkeling en de praktische uitvoering van mobiliteitsindicatoren. Binnen dit project was TML dan ook uitstekend gepositioneerd om, over een groot aantal steden heen, te zorgen voor de harmonisatie van dataverzameling en het verwerken van informatie tot vergelijkbare indicatoren.
De Europese Commissie heeft de benchmarking tool voor stedelijke mobiliteitsindicatoren (SUMI) vrijgegeven om de uitvoering van hun duurzame stedelijke mobiliteitsplannen op te volgen en te evalueren, en om de prestaties van hun eigen beleid te beoordelen.TML nam het voortouw bij de uitwerking van deze benchmarking tool.

Periode

Van 2017 tot 2019

Opdrachtgever

DG Move

Partners

TRT Trasporti e Territorio, Rupprecht Consult GmbH, Polis, Eurocities,
UITP

Ons team

Griet De Ceuster, Lars Akkermans, Eef Delhaye, Dirk Engels, Sven Maerivoet, Kris Vanherle
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign