Microscopische verkeersmodellen

Microsimulatiemodellen zijn verkeersmodellen die het gedrag van elk individueel voertuig apart simuleren. Deze modellen worden vaak gebruikt om een klein gebied (typisch één tot enkele opeenvolgende kruispunten of op- en afritten) in groot detail te modelleren. Deze modellen leveren naast de typische geaggregeerde uitkomsten zoals voertuigintensiteiten, reistijden etc. ook animaties van het gebied. In de animaties zie je de individuele voertuigen rijden, deze zijn gemakkelijk leesbaar voor niet-experts en kunnen prima gebruikt worden voor communicatie.

TML heeft licenties voor VISSIM en Paramics, twee veel gebruikte microsimulatiepakketten. Hieronder staan enkele projecten waarin we microsimulaties gebruikt hebben.

Recente projecten

Weergavefilter
verkeerslichten

Verkeerslichtencoördinatiecentrale Antwerpen

Uitwerking en implementatie van een innovatief verkeersmanagement en regelstrategie.

Roesalare

Doorstroming N32 Roeselare-Hooglede

Optimalisatie van de doorstroming op de openbare vervoersas tussen de rotonde met de Koning Leopold III-laan en de ovonde ter...

simulatie treinrouteplanner

Train Scheduling: The Game

Optimisation of train scheduling in a pc simulation game environment

simulatie Heldenplein Brussel

Nieuwe tramlijnen Brussel

Verkeerskundig ontwerp nieuwe tramlijnen rond Brussel

Bodartplein Leuven

Bodartplein Leuven

Geïntegreerd ontwerp van het kruispunt Koning Boudewijnlaan - Leuvense Ring

fietser in de stad

MODUM

Modellen om dynamische stedelijke mobiliteit te optimaliseren

Marlysite

Effectenstudie voor het nieuwe postsorteercentrum van Brussel

Microsimulatie ter ondersteuning van deze effectenstudie

effectenstudie Woluwelaan

Effectenstudie Woluwelaan

Microsimulatie en kosten-batenanalyse voor de effectenstudie Woluwelaan

verkeerssituatie Moerelei

Mobiliteitsstudie recreatiecluster 'Moerelei'

Een studie naar de impact op de verkeersstromen

Rotonde Carrefour Herstal

Mobiliteits- en toegankelijkheidsstudie parking Carrefour Herstal

Studie over de verkeersafwikkeling rondom de parkingsite van Carrefour Herstal

citymobil

CityMobil

Transportsystemen zonder chauffeur in Londen en Rome

Evacuatie van mindervaliden

Ontwikkeling van een model voor de evaluatie van de toegankelijkheid, brandveiligheid en evacuatie van mindervaliden in de ho...

carrefour_snipped_newsite

Verkeersafwikkeling parking Carrefour te Korbeek-Lo

Studie over de verkeersafwikkeling rondom en toereikendheid van de parkingsite

sustapark_WS

SUSTAPARK

Duurzaam parkeren in steden: optimalisatie van prijs en locatie

Microsimulatie R23

Microsimulatie Ring rond Leuven

Verkeersstudie (microsimulatie) van de Ring rond Leuven (R23)

© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign