Parkeren

TML heeft een uitgebreide expertise omtrent alle facetten van parkeeronderzoek. Voorbeelden hiervan zijn inzichtelijke parkeerduurstudies, waarbij we niet enkel de bezettingsgraad van een parking meten, maar ook hoe lang individuele voertuigen op een parking verblijven. Daarnaast brengen we ook het parkeerareaal in een stad gedetailleerd in kaart, analyseren de aan- en uitrijroutes en lokale, de toegankelijkheid, verkeerscirculatie en knelpunten in de omgeving. Ook voeren we behoefteanalyses uit op basis van socio-economische gegevens en simulaties met een parkeermodel. Met dit alles ondersteunen we de uitwerking van parkeerbeleidsplannen en strategische visies op parkeren. We kijken ook hoe een stad een modern parkeergeleidingssysteem kan uitrollen, dat ook geschikt is om aan verkeersmanagement te doen. Hierbij voorzien we een volledige begeleiding de klant van ontwerp tot bij de uitwerking en opvolging van de aanbesteding.

Recente projecten

Weergavefilter
Afbeelding: oeverpark.be

Advies MOBER Oeverpark Lokeren

TML gaf bijkomend advies in verband met de MOBER opgemaakt voor het Oeverpark te Lokeren.

Woonontwikkelingsgebied Wijgmaal

Woonontwikkelingsgebied Wijgmaal

Ondersteunende mobiliteitsstudie voor de opmaak van het inrichtingsplan voor het woonontwikkelingsgebied Wakkerzeelsebaan - U...

snelweg België

Kansenrapport slimme/duurzame mobiliteit in België

Opportuniteiten voor slimme mobiliteit op de Belgische markt.

masterplan ontwerp

Masterplan Slachthuissite Antwerpen

TML adviseert stadsontwikkelaar AG Vespa bij de ontwikkeling van een nieuw mobiliteitsconcept voor de slachthuissite, met spe...

bolder

Parkeerstrategie Scheldekaaien Noord

Uitwerken van een strategische parkeervisie voor het noordelijk deel van de Antwerpse Scheldekaaien.

ondergrondse garage

Garage Swap

Parkeerplaatsen vervangen door alternatieven voor duurzame deelmobiliteit.

masterplan Zele

Masterplan Zele

Opmaak van een masterplan voor het kerngebied Zele.

ruimtelijk strategisch plan Vilvoorde

Ruimtelijk strategisch plan Vilvoorde

Visie voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Vilvoorde

Bibliotheek-Arenberg

Mobiliteit KU Leuven

Evaluatie van mobiliteit en mobiliteitsgerelateerde maatregelen KU Leuven

luchtfoto Antwerp Expo

PlanMER-screening Antwerp Expo

Mobiliteitsanalyse ter ondersteuning voor planMER-screening Antwerp Expo

AntwerpExpo1

Strategische parkeervisie Antwerp Expo

Strategische parkeervisie voor de site Antwerp Expo

stationsomgeving Lokeren (@Palmbout)

Stadsvernieuwing stationsomgeving Lokeren

Actualisatie van het masterplan Stationsomgeving en Park ter Beuken

Sint-Niklaas, Hendrik Heymanplein

Stadsvernieuwing Sint-Niklaas

Conceptbegleiding bij de herinrichting van het Hendrik Heymanplein

Masterplan Izegem (Palmbout Urban Landscapes)

Masterplan Izegem

Uitwerking geïntegreerd masterplan voor de stad Izegem

ITS Actieplan Vlaanderen

Ondersteuning ITS Actieplan Vlaanderen

TML ondersteunt de Vlaamse Overheid bij de opmaak van haar ITS Actieplan

13.09blankenberge

Parkeeronderzoek Grote Markt Blankenberge

Parkeerbalans en parkeerduuronderzoek voor een nieuwe openbare parkeerinfrastructuur

MER-mobiliteit

Richtlijnenboek MER-discipline Mobiliteit

Nieuwe richtlijnen voor de discipline Mobiliteit in het kader van de verschillende MER-procedures

shopmob

ShopMob data-analyses

Mobiliteit en spitsmijden bij winkelen: analyse van datasets

Treininformatieborden

HoPE

Het HoPE-project (‘Holistic Personal public Eco-Mobility’) ontwikkelde een platform voor veilige betalingen en slimme multimo...

plan 'the loop', Gent

Parkeermanagement The Loop

Geïntegreerd duurzaam parkeermanagement op de site The Loop

kaart stad Antwerpen

Parkeerstudie Stad Antwerpen

Herziening van het parkeerbeleidsplan

11_54

Impact EU ITS richtlijn

De impact van investeringen in ITS in België.

Rotonde Carrefour Herstal

Mobiliteits- en toegankelijkheidsstudie parking Carrefour Herstal

Studie over de verkeersafwikkeling rondom de parkingsite van Carrefour Herstal

parkeerautomaat

Schatting gebruikte parkeerplaatsen in Leuven

Statistische analyse van betalingstransacties

10_51

Overzicht ITS markt België 2010

Opportuniteiten en obstakels voor Nederlandse bedrijven

carrefour_snipped_newsite

Verkeersafwikkeling parking Carrefour te Korbeek-Lo

Studie over de verkeersafwikkeling rondom en toereikendheid van de parkingsite

product2-ipark4u-picture1

iPark4U

Demonstratieproject van in-car parkeernavigatie

sustapark_WS

SUSTAPARK

Duurzaam parkeren in steden: optimalisatie van prijs en locatie

citymobil

CityMobil

Transportsystemen zonder chauffeur in Londen en Rome

© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign