COBALT

07.05
COBALT bestudeerde de internalisatie van externe kosten. Hierbij werd specifiek gekeken naar bepaalde op transportcorridors, mogelijke modale verschuivingen en de effecten van verschillende internalisatiescenario's voor de transportsector. Twee ERTMS corridors werden gekozen voor de case study. Daarna werden de marginale en gemiddelde externe kosten van de relevante vervoerswijzen geschat voor de beide corridors en de betrokken landen. Vervolgens maakte TML een overzicht van mogelijke beleidshulpmiddelen voor internalisatie en werdeb er twee beleidsscenario's gedefinieerd. De impact hiervan werd berekend met behulp van de modellen TRANS-TOOLS en TREMOVE. De inputgegevens voor spoor werden voor deze modellen bijgewerkt tot het jaar 2005 met behulp van de speciaal voor dit project verzamelde gegevens.

Opdrachtgever

'The Community of European Railway and Infrastructure Companies' (CER)

Partners

TNO
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign