E40 - Haspengouw

09.36
Van 2010 tot 2011
De stad Sint-Truiden is centraal gelegen tussen de E314-E313-E40 en heeft als stad volgens de bepalingen uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen één primaire ontsluiting met het hoofdwegennet, namelijk de N80 richting Hasselt. Deze verbinding is echter niet logisch voor het verkeer richting Brussel. De ontsluiting van Haspengouw richting Brussel gebeurt momenteel via de N3 richting Tienen of via de N80 naar Gingelom en van daaruit naar de E40. Uit een eerdere studie bleek dat de ontdubbeling van de N3 of de aanleg van het gewestplantracé niet zou leiden tot een maatschappelijke baat omdat beide alternatieven er niet in slagen genoeg verkeer aan te trekken.

In deze studie, die verder gaat dan de haalbaarheidsstudie die in december 2008 werd gepresenteerd, maakten we een volwaardige maatschappelijke kosten-batenanalyse op voor een theoretische verbinding tussen Haspengouw en de E40.

De basistaken in deze studie waren:

- De berekening van de effecten op reistijden, rekening houdend met alle ontwikkelingen (industriepark, toerisme,…) in heel Haspengouw.
- De berekening van de economische impact (niet meegenomen in de haalbaarheidsstudie van december 2008) met het ISEEM model.
- Het effect op de “buren” (o.a. Wallonië) mee te nemen.
Uit de studie blijkt dat de netto maatschappelijke baten, exclusief de investeringskosten, variëren tussen 21 en 35 miljoen euro. Er is een verbetering van de competitiviteit van de regio ZW-Haspengouw en we verwachten dat de nieuwe verbinding ongeveer 12 VTE bijkomende tewerkstelling zal creëren. De nieuwe verbinding zou een beperkte positieve impact hebben op veiligheid (minder ongevallen) en op geluidsoverlast door verkeer.

Hiertegenover staat een verwachte totale investeringskost tussen 22 en 77 miljoen euro. In die zin concluderen we dat enkel indien een goedkope oplossing gevonden wordt, een nieuwe verbinding zinvol voor de maatschappij zal zijn.

Periode

Van 2010 tot 2011

Opdrachtgever

Vlaamse overheid, Agentschap Wegen en Verkeer - Wegen en Verkeer Limburg

Partners

/

Ons team

Eef Delhaye, Christophe Heyndrickx, Kris Vanherle
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign