Emissies van transport

We hebben sinds onze oprichting in 2002 veel projecten uitgevoerd op het gebied van emissies en luchtkwaliteit van verkeer. Zo ontwikkelden we aan het TREMOVE transport- en emissiemodel voor het Europese Directoraat Milieu, waarmee we onder andere hebben meegewerkt aan het vaststellen van de recentste emissienormen.

Ook voor de Vlaamse overheid doen we studies, dikwijls in samenwerking met TNO. TML berekent de effecten van verkeersbeleid op de emissies en doet ook prognoses i.v.m. nieuwe voertuigtechnologieën. Onze collega's van TNO rekenen dit verder door naar de luchtkwaliteit, met onder andere het CAR model dat door ons is ontwikkeld.

Wij hebben op het gebied van luchtkwaliteit onderzoeks- en adviesopdrachten uitgevoerd voor diverse andere opdrachtgevers in Europa, zoals het Europees Milieuagentschap en de Franse overheid.

Recente projecten

Weergavefilter
Emissiemonitoringsysteem Vietnam

Emissiemonitoringsysteem Vietnam

Het opstellen van een emissiemonitoringsysteem voor de wegsector in Vietnam, om zo de evolutie van die emissies te volgen doo...

uitlaat Remote sensing

Remote Sensing Antwerpen

Verzamelingen en analyseren van emissiemetingen van wagens en vrachtwagens in de haven van Antwerpen.

klimaatbeleid openbaar vervoer

Evaluatie federaal klimaatbeleid

Update van de evaluatie van de federale klimaatmaatregelen voor transport.

snelweg België

Kansenrapport slimme/duurzame mobiliteit in België

Opportuniteiten voor slimme mobiliteit op de Belgische markt.

haven Antwerpen

LEZ havenbedrijf Antwerpen

Dit project onderzocht de milieukostenefficiëntie en de maatschappelijke kosten en baten van de invoering van een lage-emissi...

electrische wagen

EPOC 2030-2050

Ontwikkeling en implementatie van energietransitiemodellen voor België, waarbij TML focust op de relatie tussen energie en tr...

eiland Java

Vergroening van vrachtvervoer in Indonesië

Ondersteunen van CO2-beperkende maatregelen voor het vrachtvervoer in Java.

autosnelweg

Kostenberekening vermindering broeikasgasemissies transportsector

Cijfermatige ondersteuning voor de evaluatie van maatregelen ter beperking van de klimaatverandering.

groene snelwegen

Potentieel van wegtransportinfrastructuur op vlak van CO2-uitstoot

Verkennende studie van het potentieel van beleidsmaatregelen gelinkt aan wegtransportinfrastructuur om de CO2-uitstoot te bet...

uitlaat auto

Waals regionaal plan ter vermindering van de luchtvervuiling

Realisatie van een Waals Regionaal Plan voor de vermindering van de luchtvervuiling tegen 2030.

lage-emissiezone Antwerpen

Haalbaarheidsstudie uitbreiding LEZ Antwerpen

Haalbaarheidsstudie uitbreiding lage-emissiezone Antwerpen.

autostrade

MAM rekentool

Rekentool voor voertuigkilometers emissie-inventaris wegverkeer België.

Reyersplein Brussel

Toekomstmodel wegverkeer Brussel

Actualisering toekomstmodel voor het energieverbruik en de luchtemissies van het wegverkeer in het Brussels Hoofdstedelijk Ge...

autostrade

Update van regionale samenstelling van de voertuigvloot België

Update van de voertuigvlootmodule voor emissie-inventaris wegverkeer België

vliegtuig

Duurzame brandstoffen voor de luchtvaart

Strategieën voor het gebruik van hernieuwbare brandstoffen in de Europese luchtvaart.

tweedehandswagens

De tweedehandsmarkt voor auto's en lichte commerciële voertuigen in Europa

Prijshantering en doorverkoop van tweedehands auto's en lichte commerciële voertuigen

pendelaar met plooifiets

Evaluatie van federale klimaatmaatregelen

Evaluatie van de federale maatregelen op vlak van emissiereductie.

15005

CO2 emissievermindering van personenwagens - een geintegreerde aanpak

CO2 emissievermindering door niet-technologische maatregelen

vliegtuigmotoren

Emissiemodel luchtvaart EMMOL

Optimalisatie en actualisatie emissie-inventaris luchtvaart Vlaanderen

clean power

Nationale beleidskaders voor de marktontwikkeling van alternatieve brandstoffen en hun infrastructuur

Richtlijnen en evaluatie van de nationale beleidskaders

Vrachtwagens op autosnelweg

Vrachtwagens en CO2

Technische CO2- reductiemaatregelen en hun kost.

autosnelweg

Regionale samenstelling van de voertuigvloot België

Ontwikkeling van een methode om de samenstelling van de voertuigvloten in de Belgische regionale emissiemodellen op elkaar af...

13.33

Emissies van broeikasgassen verminderen in maritiem transport

De mogelijkheden om emissie van broeikasgassen in Europees maritiem transport te verminderen

snelheidsmeter

Snelheidsbegrenzers

Evaluatie van snelheidsbegrenzers voor commercieel transport

uitlaat auto

Lage-emissiezones Antwerpen: Haalbaarheidsstudie

Haalbaarheidsstudie voor de invoering en het beheer van lage-emissiezones in de stad Antwerpen.

uitlaat auto

Lage-emissiezones Brussel

Studie betreffende de relevantie van het invoeren van Lage-emissiezones in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van hun mili...

TML072s

Potentieel EV overheidsvloot

Potentieel, en economische en milieu-impact van de vervanging van conventionele voertuigen door elektrische voertuigen binnen...

EMEPgrid

Maritieme emissiecontrolegebieden

Een nieuw trendscenario voor de emissies van zeeschepen tot 2050, inclusief de kosten die nodig zijn om de emissies te kunnen...

motorbike

Pendelen per motorfiets

Impactanalyse van een verhoogd aandeel motorfietsen in het verkeer

powerplant <Pixabay

Uitbreidingen voor het POLES-model

Ontwikkeling van modules voor energieverdeling en capaciteitsplanning voor het POLES-model

table_Eng

Snelheidslimieten op autosnelwegen

Impact van maximumsnelheid op reistijden, emissies en verkeersveiligheid

COMPASS

Concurrentiepositie Short Sea Shipping

Analyse van de concurrentiepositie van Short Sea Shipping ten opzichte van wegtransport en spoorvervoer

tweedehandsmarkt

Tweedehandswagens

Marktanalyse van Europese tweedehandswagens

logo ECOSTAND

ECOSTAND

Ondersteuning bij het opstellen van een gemeenschappelijke onderzoeksagenda voor de beoordeling van het effect van ITS op emi...

shortseashipping_webpicture

Short Sea Shipping

Short Sea Shipping als alternatief voor wegtransport over lange afstanden

uitlaat auto

TRANSPHORM

Luchtvervuiling door het verkeer en gevolgen voor de gezondheid

transportsector

Evolutie transportsector 2050

Prospectie van de evolutie in de transportsector tot 2050

08.31_Emissiontrading_soxnox

Marktgerelateerde instrumenten voor de vermindering van luchtvervuiling

Een evaluatie van beleidsopties voor de vermindering van luchtvervuiling door zeevaart

08.69.antwerp-2019989_1920

ETS Vlaamse havens

Opname van internationaal transport in het Europese emissiehandelssysteem: 'invulling modaliteiten vanuit het perspectief van...

7.23_MIRA_T_2007

Focusrapport MIRA-T 2007

De emissies van internationale scheepvaart en luchtvaart

emissies-brussel

Vermindering van energiegebruik en emissies in Brussel

TML maakte een transparant transportsimulatiemodel voor het BIM-IBGE

GhG

GhG-TransPoRD

De vermindering van broeikasgasemissies door transport na 2020

goederentrein scheepvaart

EMMOSS-model

Vlaams emissiemodel voor scheepvaart en spoorwegen

energiegebruik_door_transport

MIRA-T 2004

Medewerking aan het Vlaams rapport milieu-indicatoren, deel Verkeer en Vervoer

logo_quantify

QUANTIFY

Modellering van transportvolumes voor weg, rail en binnenvaart voor de hele wereld over de periode 1900-2100

© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign