Onze tools

Transport & Mobility Leuven staat bekend voor haar wetenschappelijk onderbouwde analyses.  Daarvoor steunen we sterk op kwantitatief onderzoek: rekenmodellen, statistische analyses, simulaties, en prognoses.  Daarbij maken we gebruik van een aantal state-of-the-art-modellen, waaronder economische modellen, verkeerssimulatiemodellen en milieumodellen.  Enkele van deze modellen hebben we ook zelf ontwikkeld.
 
autostrades

Macroscopische verkeersmodellen

Een macroscopisch verkeersmodel berekent de verkeersstromen voor een land, regio of stad. Waar microscopische verkeersmodelle...

microsimulatie Woluwelaan

Microscopische verkeersmodellen

Microsimulatiemodellen zijn verkeersmodellen die het gedrag van elk individueel voertuig apart simuleren. Deze modellen worde...

boot, kanaal, Londen

EMMOSS

EMMOSS staat voor 'Emissiemodel voor Scheepvaart en Spoor'. Transport & Mobility Leuven heeft een tool ontwikk...

wagenpark

TREMOVE

TREMOVE is een model om beleidseffecten mee door te rekenen, meer bepaald de effecten van vervoer- en milieubeleid in de tran...

file

MOVEET

MOVEET staat voor 'MObility, Vehicle fleet, Energy use and Emissions forecast Tool'. MOVEET is een analytische too...

trein

TRANS-TOOLS

TRANS-TOOLS ('TOOLS for TRansport Forecasting ANd Scenario testing') is een Europees transportmodel voor personen- en...

containers

World Container Model

TNO ontwikkelde in samenwerking met de T.U.Delft en Transport & Mobility Leuven het wereldcontainermodel (WCM); een strat...

opleggers vrachtwagens

NODUS

De Katholieke Universiteit van Bergen (FUCAM), heeft NODUS ontwikkeld, een GIS-systeem voor het modelleren van de doorstromin...

euromunten

Kosten-batenanalyses

Vervoersprojecten komen altijd tot stand door een afweging van allerlei voor- en nadelen tegenover elkaar. Deze analyses focu...

global warming

Milieueffectenrapporten

Transport & Mobility Leuven beschikt over meerdere erkende MER-deskundigen in de discipline mobiliteit.

man die auto bijtankt

EDIP

EDIP is een algemeen evenwichtsmodel (Computable General Equilibrium Model - CGE) van 31 Europese landen. Het belangrijkste d...

Grote Markt, Leuven

ISEEM

ISEEM staat voor geIntegreerd, Spatio-Economisch en Ecologisch Model. ISEEM werd ontwikkeld door Transport & Mobility Leu...

Telraamillustratie

Telraam

Betaalbare, fijnmazige verkeerstellingen van verkeersvolumes zijn essentieel voor verkeerskundige studies. In Telraam ontwikk...

Vlootmodel

Vlootmodel

We hebben een Systeem Dynamica gebaseerd analyse-instrument ontwikkeld dat in staat is om de toekomstige samenstelling van ...

© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign