Nationale beleidskaders voor de marktontwikkeling van alternatieve brandstoffen en hun infrastructuur

14100
Van 2015 tot 2017
In januari 2013 heeft de Europese Commissie een "Pakket rond Propere Energie voor Transport" samengesteld om de ontwikkeling van een enkele markt voor alternatieve brandstoffen voor vervoer in Europa te vergemakkelijken. Het pakket omvat twee hoofdzaken: ten eerste, een mededeling aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) en het Comité van de Regio's (COTER). Deze mededeling behelst een duidelijke Europese strategie over alternatieve brandstoffen ter vervanging van olie als energiebron in alle vervoerswijzen op lange termijn. Ten tweede, een richtlijn die in oktober 2014 werd goedgekeurd, betreffende de invoering van de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen.

Deze Richtlijn verplicht de lidstaten om de nationale beleidskaders vast te leggen voor de marktontwikkeling van alternatieve brandstoffen en hun infrastructuur. Ze geeft ook bindende doelstellingen voor de opbouw van alternatieve brandstofinfrastructuur, met inbegrip van gemeenschappelijke technische specificaties. Daarenboven bepaalt ze de manier van brandstofetikettering bij navulstations en op voertuigen, dit om duidelijke consumenteninformatie over het voertuig en de brandstofcompatibiliteit te garanderen. De lidstaten moeten hun nationale beleidskaders uiterlijk op 18 november 2016 indienen bij de Europese Commissie.

In dit project helpen we de Europese Commissie bij de ondersteuning van de lidstaten in het ontwerp en de voorbereiding van hun nationale beleidskaders. Dit doen we door hen richtlijnen aan te bieden, en hen later te steunen bij de beoordeling van die nationale kaders. Het werk bestaat vooral uit de verzameling van beleidsgegevens, de opstelling van richtlijnen voor de voorbereiding van de nationale beleidskaders, hulpmiddelen om deze kaders te beoordelen en de opzet van een technisch secretariaat voor de inrichting van het nieuwe Duurzaam Transport Forum. Dit zal een fusie zijn tussen twee expertgroepen, namelijk de Future Transport Fuel groep en de Joint Expert Group of Transportation and Environment.  

Periode

Van 2015 tot 2017

Opdrachtgever

European Commissie - DG MOVE

Partners

D’Appolonia S.p.A. (IT) – projectcoördinator & Ramboll Management Consulting (DK)

Ons team

Griet De Ceuster, Eef Delhaye, Kris Vanherle
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign