ITACA

19039
Van 2020 tot 2022
Het ITACA-project beoogt om de ontwikkeling, het gebruik, en de uitrol van nieuwe technologieën in luchtverkeersmanagement te bevorderen.  Daartoe ontwikkelt het projectteam een nieuw pakket aan methodologieën en instrumenten die het mogelijk maken om op een systematische en volledige manier een beoordeling te maken van mogelijke beleidsmaatregelen en reglementeringen die de opname van nieuwe technologieën in luchtverkeersmanagement bevorderen.

De specifieke doelen van het project zijn:
1. Het identificeren van de belangrijkste  stimulerende en remmende factoren voor technologische verandering in luchtverkeersmanagement en het bedenken van een pakket van beleidsmaatregelen en reglementaire wijzigingen met potentieel om deze barrières te verlagen en een snellere technologie-upgrade te bevorderen.
2. Het ontwikkelen van een agent-based model van de onderzoek en innovatie levenscyclus.  Die moet toelaten om de complexe beslissingen en interacties tussen de luchtverkeersmanagement-stakeholders uit te drukken, en hun impact op de ontwikkeling en implementatie van nieuwe technologieën.
3. Het valideren van veronderstellingen inzake gedrag van dit agent-based model, door een aantal participerende simulatie-experimenten waarbij de luchtverkeersmanagement-stakeholders op een directe manier bij betrokken zijn.
4. Het aantonen en evalueren van het potentieel van deze nieuw ontwikkelde methodes en instrumenten door een set beleidsbeoordelende oefeningen te ontwikkelen die de impact van een breed aantal beleids- en reglementaire wijzigingen op de technologische verandering binnen het luchtverkeersmanagement kunnen aantonen.  Daarbij wordt specifiek de nadruk gelegd op de herverdelingseffecten van de voorgestelde beleidsmaatregelen bij de luchtverkeersmanagement-stakeholders en de maatschappij in het algemeen.
5. Het verankeren van de aanpak, instrumenten en getrokken lessen uit het project in een coherent beleidstoetsingskader en een pakket beleidsaanbevelingen, en het opstellen van richtlijnen voor toekomstig onderhoud, evolutie en gebruik van het voorgestelde kader.

Binnen dit project zal TML Werkpakket 2 leiden: Het identificeren van stimulerende en remmende factoren voor de opname van nieuwe technologieën in luchtverkeersmanagement.  Dit pakket omvat een literatuurstudie, economische modellering, en het identificeren van beleidsmaatregelen.


 

Periode

Van 2020 tot 2022

Opdrachtgever

H2020/Sesar JU

Partners

NOMMON, KTH, CRIDA

Ons team

Eef Delhaye, Rodric Frederix, Christophe Heyndrickx, Inge Mayeres, Saskia Van der Loo
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign