European Road Safety Action Program (ERSAP)

09.01
Van 2009 tot 2010
De Europese Commissie is bezig met het opstellen van een nieuw Europees actieprogramma met als doel de verkeersveiligheid te verbeteren. Dit programma zal lopen van 2011 tot en met 2020.

TML en TRT hebben hierbij geassisteerd en maakten een ex post-analyse van het voorgaande Europese actieprogramma voor verkeersveiligheid (2003-2010) en een doorrekening van uiteenlopende scenario’s van beleidsopties. De acties die in aanmerking kwamen voor deze doorrekening werden geselecteerd tijdens de analyse met betrekking tot de effectiviteit van de verschillende actiepunten die in het vorige Europese actieprogramma voor verkeersveiligheid (2003-2010) waren voorgesteld. Daarnaast werden ook actiepunten aangedragen door verschillende stakeholders tijdens workshops en een internetconsultatie die erop gericht zijn om in de verschillende domeinen van verkeersveiligheid (zwakke weggebruikers; voertuigtechnologie; internalisering van externe ongevalskosten; opleiding, opvoeding en handhaving; infrastructuur; communicatie) potentiële winstfactoren te identificeren.

Op basis van de Impact Assessment Guidelines en ervaring opgedaan binnen het ASSESS project bouwde TML hiervoor verschillende modellen die uiteenlopende scenario’s van beleidsopties weergeven. De vergelijking tussen verschillende beleidskeuzes die hierdoor mogelijk was, helpt de Europese Commissie in het vastleggen van de meest effectieve maatregelen die kunnen worden opgenomen in het volgende Europese actieprogramma voor verkeersveiligheid (2011-2020).

Periode

Van 2009 tot 2010

Opdrachtgever

Europese Commissie, DG TREN

Partners

TRT (IT)

Ons team

Lars Akkermans, Eef Delhaye
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign