Veiligheidsaspecten van bandengebruik

13.27
Van 2013 tot 2014
De Europese Commissie heeft in juli 2010 de beleidsoriëntaties inzake verkeersveiligheid aangepast voor de periode 2010-2020. Eén van de strategische doelstellingen is de handhaving van de verkeersregels. Het Europees Parlement benadrukt in zijn verslag over de verkeersveiligheid een geharmoniseerde aanpak voor winterbanden voor “personenauto's, bussen en lichte vrachtwagens in de EU-regio's, rekening houdend met de weersomstandigheden in elke lidstaat”. Ze adviseerde de Commissie ook om “gemeenschappelijke normen voor banden van voertuigen, in het bijzonder voor de profieldiepte en bandenspanning” en “specificaties voor controlesystemen voor het controleren van de bandendruk (TPMS) voor te stellen om ervoor te zorgen dat de banden juist gebruikt worden”.

De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn als volgt:

- Analyse van laboratoriumtesten wijst uit dat winterbanden, in vergelijking met zomerbanden, een verbeterde prestatie hebben bij lage temperaturen en sneeuw of ijs op de weg. Dit is van belang voor de verkeersveiligheid. Gegevens over ongevallen ondersteunen gedeeltelijk deze bevinding. De belangrijkste verbetering zou het gebruik van een gemeenschappelijke standaard voor winterbanden in alle lidstaten zijn, op basis van de bestaande 3PMS goedkeuring test die éénduidige performantiecriteria vastlegt voor winterbanden.
- De testen op technische prestaties tonen een verbeterde veiligheid op natte wegen wanneer de profieldiepte wordt verhoogd. De resultaten van de studie suggereren dat 4 mm een passende diepte is voor auto’s, gebaseerd op de ongevallenanalyse en de bestaande wetgeving in de lidstaten, en 1,6 mm voor vrachtwagens.
- Slecht onderhoud van de bandenspanning kan leiden tot een te lage bandenspanning, wat leidt tot verminderde verkeersveiligheid. Een TPMS-systeem kan een dergelijke lage bandenspanning voorkomen, maar de gebruiker moet de juiste acties kunnen ondernemen. Daarom blijft de bewustmaking van de consument zeer belangrijk, zo ook het verstrekken van gratis bijvulstations op verschillende locaties (benzinestations, tankstations, enz.).
TML was verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens en de analyse van de data in verband met de verkeersveiligheid . Voor de belangrijkste elementen van het onderzoek (geharmoniseerd bandengebruik, bandenspanning , profieldiepte en bewustmaking van de consument) voerde TML een uitgebreide MKBA uit om de verschillende mogelijke maatregelen te vergelijken. Daarna stelden we samen met TNO 10 beleidsacties voor.

Periode

Van 2013 tot 2014

Opdrachtgever

Europese Commissie, DG MOVE

Partners

TNO

Ons team

Lars Akkermans, Eef Delhaye, Gitte Van Den Bergh, Bruno Van Zeebroeck
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign