E40 - Sint-Truiden

06.52
2008
We onderzochten de ruimtelijk-economische gerichtheid van Sint-Truiden op macroniveau. Er werden verschillende scenario's bekeken. Dient de zuidelijke ontsluiting van Sint-Truiden naar de E40 geoptimaliseerd te worden en wat is het economisch belang hiervan? De gerichtheid van Sint-Truiden kan hetzij zuidwestelijk (in de richting van Brussel), zuidelijk (alternatief voor de ontsluiting richting Brussel en Luik) of zuidoostelijk (Luik) georiënteerd worden.

Transport & Mobility Leuven was verantwoordelijk voor de Quick Scan maatschappelijke kosten-batenanalyse van de ontsluitmogelijkheden van de stad Sint-Truiden naar de E40. De MKBA omvatte de maatschappelijke welvaartseffecten van 2 projectalternatieven, met name de volledig ontdubbeling van de N3 en het gewestplantracé van Sint-Truiden naar de E40 via Landen. Volgende aspecten werden op een vereenvoudigde wijze meegenomen: effect op reistijd, op landschap/natuur, op luchtvervuiling, op geluid en op de investerings- en onderhoudskosten.

Beide projecten leiden tot een negatieve baat - waarbij het ontdubbelen van de N3 een beter alternatief lijkt dan de N80. De reden hiervoor is dat de ontdubbeling van de N3 er wel in slaagt om het doorgaand verkeer aan te trekken en het gewesttracé niet. De belangrijkste kosten zijn de investeringskosten en de geluidskosten. Ook het verschil in onderhoudskosten blijkt erg belangrijk. Voor beide projecten is er een baat wat betreft de reistijd en het gewestplantracé leidt ook tot een verbetering van de luchtkwaliteit.

Periode

2008

Opdrachtgever

Vlaamse overheid, Agentschap Infrastructuur

Partners

Vectris (projectleider), Econnection

Ons team

Eef Delhaye, Filip Vanhove
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign