ACCHANGE

12.47
Van 2013 tot 2015
Sinds de jaren zeventig is het aantal passagiers en vluchten in Europa drastisch toegenomen. Deze stijging leidde tot capaciteitsproblemen in de lucht en in luchthavens, met vertragingen en bijkomende kosten voor luchtvaartmaatschappijen en passagiers als gevolg. Daarom ondernam de Europese Commissie (ondersteund door Eurocontrol) verschillende initiatieven, waaronder de Single European Sky (SES). De resultaten van de uitvoering van de SES initiatieven voldoen echter tot op heden niet aan de verwachtingen.

Binnen het ACCHANGE-project onderzochten we of verticale integratie van luchtvaartnavigatiediensten (‘air nagivation service providers’, ANSP's), luchthavens en luchtvaarmaatschappijen in een regionale context een verandering, gestuurd vanuit de sector zelf zou kunnen vergemakkelijken terwijl de EU-regelgeving het standaardisatieproces bevordert. Deze aanpak verschilt van de huidige ideeën over de inzet van SESAR, die meer gericht zijn op centraal gestuurde en gesynchroniseerde implementatie. ACCHANGE daarentegen, stelt een gedragsoplossing voor om nieuwe technologieën sneller te introduceren. De focus ligt op het wijzigen van de incentieven voor luchtverkeersleiding (‘air traffic control’, ATC). We ontwikkelden en gebruikten verschillende modellen om de effecten van beleidswijzigingen na te gaan.

Het ACCHANGE-project analyseerde eerst de huidige ontwikkelingen in ATC en in de luchtvaartsector in Europa (Deliverable 2). Deze vergeleken we met ontwikkelingen in andere sectoren (Deliverable 1). We richtten ons op institutionele factoren, zoals kostenefficiëntie, technologische innovatie en regelgeving, en op de factoren die verandering binnen ATC belemmeren. We ontwikkelden eerst een reeks van scenario's (Deliverable 3) om daarna vier verschillende modellen te ontwikkelen om zo mogelijke paden voor verandering binnen ATC (de scenario's) te analyseren: een netwerkcongestiespel, een vakbondmodel, een economisch efficiëntie-model en een eenvoudig economisch netwerkmodel (Deliverable 4). Het eerste model richt zich meer op het schatten van de effecten van bepaalde scenario's; de andere modellen op het verklaren van de huidige inefficiënties binnen ATC en zijn regulering.

De toegevoegde waarde van de vier ontwikkelde theoretische modellen ligt in het feit dat zij uitvoerig aantonen dat prijsregulering de hoeksteen voor verandering blijft, maar dat dit alleen onvoldoende is om te zorgen voor veranderingen. In plaats van enkel te focussen op kosten-efficiëntie is het beter om ook rekening houden met monetaire compensatie voor andere performantie-indicatoren (vertragingen, technologie-adoptie, milieudoelstellingen en veiligheid). Prijsregulering kan dan de vorm aannemen van een hybride prijs-cap. Alternatieve incentieven voor verandering binnen de luchtvaartsector zullen maar weinig effect hebben door de lage elasticiteit van de vraag. Dit werd aangetoond in het netwerkmodel. Het ACCHANGE-project komt tot de conclusie dat het noodzakelijk is om de institutionele en regulerende mechanismen te veranderen om zo grotere kosten-efficiëntie en versnelde technologische adoptie tegelijkertijd aanmoedigen.

De studie suggereert ook dat de invoering van een aantal competitieve elementen kan helpen bij het aansturen van verandering van onderuit. Dit is een andere benadering dan de gebruikelijke collaboratieve benaderingen voor de ontwikkelingen binnen ATC. In deze context is de "regionale voorloper" of verticale samenwerking de weg vooruit omdat het zorgt voor meer concurrentie en stimulansen voor een hogere kosten-efficiëntie en voor de goedkeuring van capaciteitsverhogende technologische opties. Een meer radicale benadering is het in franchise geven van luchtvaartnavigatiediensten aan een particulier bedrijf voor een vooraf bepaalde periode met behulp van regelmatige aanbestedingen. Dit kan de SES aanpak verder stimuleren.

TML was projectcoördinator van het ACCHANGE project en was verantwoordelijk voor de vergelijking met de andere sectoren, de ontwikkeling van drie van de vier modellen en voor het opstellen van de conclusies.

Periode

Van 2013 tot 2015

Opdrachtgever

Medefinanciering door EUROCONTROL die optreedt voor the SESAR Joint Undertaking en de Europese Unie als deel van werkpakket E in het SESAR Programma

Partners

Hebrew University of Jerusalem, Core-Invest, ADSE B.V.

Ons team

Eef Delhaye, Rodric Frederix, Kris Vanherle, Thomas Blondiau
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign