Kanaal Bossuit-Kortrijk

16020
Van 2016 tot 2018
Het kanaal Bossuit-Kortrijk, dat de Bovenschelde verbindt met de Leie, zal opgewaardeerd worden om schepen tot CEMT klasse Va te accommoderen over de gehele lengte, waar dat nu enkel mogelijk is tot aan Kortrijk. Om in te schatten welke voorzieningen nodig zijn voor het verkeer, is een accurate projectie nodig van de verwachte scheepstrafiek na de opwaardering.
Door middel van een transportnetwerkmodel zal TML een inschatting maken van de verwachte hoeveelheid goederen, schepen en scheepstypes.
Dit omvat een inschatting van in de eerste plaats de groei van bestaande volumes, en in de tweede plaats van de nieuwe scheepvaartvolumes die afkomstig zijn van een herroutering van bestaand verkeer, een verschuiving van andere transportmodi of van nieuw verkeer dat er komt door lagere vaarkosten.
In een tweede fase zal TML op basis van deze projecties ook een maatschappelijke kosten-batenanalyse opstellen waarin ook externe kosten, projectkosten, werkgelegenheidseffecten en dergelijke zullen bekeken worden.

Periode

Van 2016 tot 2018

Opdrachtgever

NV Waterwegen en Zeekanaal

Ons team

Tim Breemersch, Eef Delhaye
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign