COMPAIR

15041
Van 2016 tot 2018
Het beheer en de controle van luchtverkeer was lange tijd een nationaal monopolie. Door de nood aan vrij zware infrastructuur investeringen zag men luchtverkeersleiding (en gerelateerde diensten) ook typisch als een natuurlijk monopolie. Dit is nu aan het veranderen. De Europese Unie volgt de evolutie rond luchtverkeersleiding sterk op sinds het begin van het Single European Sky programma. Daarnaast zorgt de technologische evolutie ervoor dat de nood aan zware investeringen in infrastructuur afneemt. Daardoor evolueert de luchtverkeersleiding meer in de richting van een dienstverlenende sector en wordt het natuurlijk monopolie karakter van de sector in vraag gesteld. Om die reden is dit het geschikte moment om te kijken naar de mogeliljke impacts van liberalisering en invoering van competitie in deze sector.
In het COMPAIR-project bestudeerden we verschillende institutionele keuzes waarmee we elementen van competitie kunnen introduceren in het voorzien van en-route luchtverkeersleiding. In dit project ondernamen we daartoe de volgende stappen:
  • Het formuleren van een aantal opties
  • Definitie van een raamwerk op basis waarvan we mogelijke effecten voor de verschillende opties hebben beoordeeld
  • Ontwikkeling van economische en netwerk- simulatiemodellen om deze effecten (kwantitatief) te beoordelen
  • Inschatting van de haalbaarheid van de institutionele keuzes en het draagvlak hiervoor bij verschillende actoren in de markt
  • Voorstellen van een visie over mogelijke transitiepaden ter realisatie van het optimale marktontwerp
TML had de leiding over dit project en was ook specifiek verantwoordelijk voor de volgende taken:
  • Het voorstellen en aftoetsen van alternatieve marktontwerp-opties
  • De kwantitatieve beoordeling van effecten door gebruik van economische modellen
  • Het formuleren van conclusies en van een visie om de voorgestelde veranderingen effectief te realiseren
Bekijk ook de officiële projectwebsite: http://www.compair-project.eu
In een kort en krachtig filmpje leggen we uit wat het COMPAIR project inhoudt: Compair project uitgelegd

Periode

Van 2016 tot 2018

Opdrachtgever

SESAR Joint Undertaking en de Europese Unie als deel van het H2020 onderzoeksprogramma

Partners

Nommon Solutions and Technologies, Hebrew University of Jerusalem, Slot Consulting Ltd

Ons team

Griet De Ceuster, Veerle Vranckx, Eef Delhaye, Rodric Frederix, Stef Proost, Thomas Blondiau, Leen Verbist
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign